Vilken logistik-
utbildning ska jag välja?

Supply Chain Grundutbildning ger dig utmärkta kunskaper i logistik - en bred utbildning som skapar helhet i logistikflödet. Utbildningen är lämplig för dig som är ny inom området logistik eller behöver insikt i hur logistik kan bidra till att effektivisera verksamhetens fysiska- och administrativa flöden och skapa lönsamhet. Tillsammans med Sustainable Value Chain och Global Sourcing erhåller du efter godkänt prov Logistiklicensen 2.0.

I arbetet med distribution av varor behöver du skapa en fysisk kanal. Genom att förstå teorier och strategiska beslut får du också försåelse för helhetenoch de olika delarna i en distributionskanal. Distributionslogistik.

Global Sourcing är en utbildning som är utvecklad för alla som vill ha strategiska och operativa kunskaper i affärs- och leverantörsutveckling i Östeuropa och Asien. Du får förståelse för de inköpsstrategiska överväganden för att lyckas med inköp på globala marknader samt de mest kritiska logistiska frågeställningar som gäller vid global sourcing.

Om du vill veta hur ditt företags inköp och logistik kan anpassas på ett hållbart sätt så att kundernas, ledningens och samhällets krav uppfylls på ett miljömässigt och affärsmässigt sätt, är utbildningen Sustainable Value Chain rätt för dig. 

Vill du ha större kännedom om hur ett lager är uppbyggt och skapa ett bättre in- och utflöde samt förstå sambandet med det fysiska flödet och informationsflödet som påverkar leveransservice till kund, är kursen Lager- och materialhantering något för dig.

Vill du veta vad en logistiker och inköpare behöver kunna om Lean inom producerande verksamhet skall du gå utbildningen Lean Supply Chain. Du får kunskaper om vilka parametrar du kan påverka i din roll samtidigt som du får en bra insikt i vad Lean-tänkandet innebär och hur det kan påverka er lönsamhet i företaget.

Ledarskap, kommunikation och förändring ger dig en bättre förståelse och insikt hur framgångsrikt förändrings-, utvecklings- och ledarskaparbete bör genomföras. Du får teorier och verktyg som hjälper dig i din personliga utveckling samt hur du kan inspirera andra genom att skapa engagemang och vara tydlig i din roll som ledare. 

Logistikkortet – Lönsam logistik är en introduktionskurs i logistik för dig som snabbt behöver få ökad kännedom om logistikflödet i supply chain och arbetar med frågor som kan beröra logistik inom ex. inköp, försäljning och avtal. I kursen behandlas logistikuttryck och teorier. Du får ökad kännedom om logistik i ett brett perspektiv och förståelse för supply chain i din och dina kunders verksamhet.

I utbildningen Logistikrätt & Incoterms får du grundläggande kunskap om avtal och de regelverk som styr ansvaret och kostnader för gods i samband med logistikaffärer. Du lär dig grunderna i Incoterms och NSAB.

Managing Supply Networks är en strategisk utbildning för inköpare och logistiker som ger dig bättre förmåga att organisera, styra och utveckla det egna försörjningsnätverket, genom strategiska verktyg. Du lär dig hur du kan skapa konkurrensfördelar genom samverkan med och utveckling av ditt nätverk av leverantörer, partners och kunder. 

Hur gör man en helhetsanalys inför beslut om outsourcing av logistiken i det egna företaget och vad är det som avgör om ni ska ingå partnerskap med en tredjepartlogisitker eller inte? Utbildningen Outsourcing och tredjepartslogistik hjälper dig att förstå detta. 

Är du eller har du som mål att bli inköps- eller logistikchef är utbildningen Strategisk inköps- och logistikledning rätt för dig! Under kursen förbereds du att kunna leda och planera arbetet inom inköps- och logistikfunktionerna och dess strategiska betydelse. 

Strategisk lagerutveckling är utbildningen för dig som behöver få en djupare insikt för logistiken i en försörjningskedja – supply chain. Genom praktiska verktyg får du en förståelse för hur lagerstrukturer, flödesanalyser, lager- och flödesstyrning påverkar effektiviteten. De strategiska och taktiska besluten påverkar logistiken i försörjningskedjan. 

Behöver du få en ökad förståelse för de olika transporttyperna på en övergripande nivå och hantera enkla beräkningar inom fraktkostnader gällandes vikt och skrymmeberäkningar och totalkostnadsanalys är utbildningen Transportlogistik något för dig.

Våra workshops och spel

Workshops och spel

Silf har också en mängd olika spel och andra lärverktyg som stimulerar och inspirerar till ökad kunskap:

Workshop Affärssimulering
Workshop Hållbar utveckling
Workshop Lean Supply Chain
Workshop Legospelet Push/Pull
Workshop Säkerhet på lager
Workshop 5S
Workshop Six Sigma+Lean

Logistikutbildning & Supply Chain Management

Logistik är ett område som har en stor påverkan på såväl kostnader som kundservice.

 


Logistik och Supply Chain Management spelar en viktig roll i företagets utveckling och lönsamhet. De olika delarna i logistikkedjan är viktiga var och en för sig. Det är dock viktigt att hela tiden lyfta blicken och ta hänsyn till helhetsresultatet för att minska risken för suboptimeringar. Saknas helhetssynen är risken att de enskilda delarna optimeras istället för helheten.

Silf har ett stort utbud av logistikutbildningar som uppfyller dagens och morgondagens krav. Läs en enstaka kurs eller ett helt certifieringsprogram.

Logistiklicensen 2.0

Logistiklicensen 2.0 får du efter godkänd ELA tentamen Basic Supply Chain Concept. Det är första steget på väg mot din ELA-certifiering. Tentan skrivs samtidigt som alla andra ELA tentor. Den innefattar bland annat de globala aspekterna, Lean inspiration och hållbarhet i fokus.

Supply Chain Grundutbildning är tillsammans med kurserna Sustainable Value Chain och Global Sourcing utformade för att ge dig möjligheten att erhålla Logistiklicensen 2.0.

Certifierad logistiker

Läs om Silfs certifieringsprogram i logistik

 

Logistikutbildning

Silf Competence erbjuder följande utbildningar i logistik:


Utbildningar/Kurser:

Närmaste kursstart:
Supply Chain Grundutbildning

15 sep 2014
   
Distributionslogistik
Kontakta oss
angående datum


   
Global Sourcing 26 jan 2015

   
Lager- och materialhantering
14 okt 2014

   
Lean Supply Chain
24 nov 2014

   
Ledarskap, kommunikation
och förändring


09 feb 2015

20 okt 2014
- Fullbokad!
   
Logistikkortet - Lönsam logistik
15 sep 2014

   
Logistikrätt & Incoterms

18 nov 2014

   
Managing Supply Networks
15 sep 2014

   

Outsourcing och
tredjepartslogistik

Kontakta oss
angående datum


   
Profitable Logistics -
The Logistics Card

Contact us
   
S&OP - Sales and Operations Planning Kontakta oss
   
Strategisk inköps- och
logistikledning

05 nov 2014


   
Strategisk lagerutveckling
02 dec 2014

   
Sustainable Value Chain

22 sep 2014
   
Transportlogistik 05 nov 2014