Certifiering

Vi erbjuder flera internationella certifieringsprogram inom inköp, upphandling och logistik. Programmen möter högt ställda internationella krav och är utvecklade för att kunna läsas parallellt med ditt ordinarie arbete.

Internationell standard

Genom de internationella certifieringsorganisationerna IFPSM och ELA är Sverige representerad i respektive certifieringsprogram.

Silfs certifieringsprogram följer även den internationella standarden EQF (European Qualification Framework) och motsvarar minst kompetensnivå fem för inköpare och logistiker.

Certifierad Inköpare, CISilf®

Certifierad Inköpare Silf trappan med kurser Genom CISilf®-programmet får du en gedigen kunskap om inköpsprocessen och inköparens beteende, metoder och verktyg. Läs mer om Certifierad Inköpare, CISilf®

Certifierad Upphandlare, CUSilf®

Certifierad Upphandlare Silf trappan med kurser CUSilf® är ett program för dig som arbetar eller planerar att arbeta inom den offentliga sektorn. Är för dig som vill bli mer affärsdriven i dina upphandlingar. Läs mer om Certifierad Upphandlare, CUSilf®

Certifierad Logistiker, EJLog

Certifierad Logistiker ESLog och EJLog trappan med kurser EJLog, European Logistician at the Junior Management Level – Operativ nivå - vänder sig till dig som är eller ska bli första linjens chefer och operativa ledare. Läs mer om Certifierad Logistiker, EJLog

Certifierad Logistiker, ESLog

Certifierad Logistiker ESLog och EJLog trappan med kurser ESLog, European Logistician at the Senior Management Level - Senior nivå - vänder sig till dig som ska bli eller är chef, konsult eller projektledare som planerar, koordinerar och kontrollerar olika delar av logistikkedjan. Läs mer om Certifierad Logistiker, ESLog

Procurement Leadership Programme - 2018

Schema till PLP inköpschefsprogrammet Procurement Leadership Programme är programmet för dig som vill utvecklas i din roll som inköpschef eller för dig som är på väg att bli inköpschef. Läs mer om Procurement Leadership Programme - 2018

Tentamen, licens och certifiering

Tentamen, licens och certifieringar. Läs om hur och när du kan tentera.  Läs mer om Tentamen, licens och certifiering

Silf Certifierade 2016

Silf certifierade 2016

Den 8 november examinerades en klass av Certifierade inköpare, logistiker och offentliga upphandlare från vitt skilda företag och branscher.

Grattis!

Kontakt certifiering

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär