Årsmöte Silf Region Öst - 17/1

Välkommen på årligt regionsmöte Öst den 17 januari 2023.

Årsmöte Silf region Öst

Årsmötet är endast för medlemmar i Silf

Dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av en medlem att jämte mötesordföranden justera protokollet
3. Fråga om mötet behörigen utlysts
4. Godkännande av dagordningen
5. Regionsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
6. Fråga om föreningsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
7. Val av ordförande enligt §14 i stadgarna
8. Val av övriga ledamöter och suppleanter §14 i stadgarna
9. Presentation av valberedning §11 i stadgarna
10. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
11. Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga

Varje enskild medlem som önskar få frågan upptagen på regionsårsmötet, har att skriftligen anmäla det till regionsstyrelsen senast en dag före årsmötet. Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga skickas till anna.sjoblom@silf.se


Kallelse med länk skickas ut några dagar innan. 

Evenemangsinfo

Boka

Årsmöte Silf Region Öst

Datum: 17 januari
Tid: 10:00 - 10:30
Pris: Kostnadsfri medlemsaktivitet
Plats: Digitalt

Kontakt

Anna Sjöblom
Kanslichef föreningen

Telefon: 070-024 35 90
E-post: anna.sjoblom@silf.se