Årsmöte Silf Region Väst 2017 med Round Table

Välkommen på årsmöte med Region Väst. Vi startar med samling och registrering kl. 17.00 och bjuder in till Round Table där vi diskuterar de 10 trenderna i Silfs Trendrapport 2018. Årsmötet börjar kl. 18.30 och håller på till ca 19.00

Program

17.00-17.15
Samling och registrering

17.15-18.00 
Round Table om Silfs Trendrapport 2018 

  • Hur arbetar ni med dessa trender?
  • Vilken/vilka står högst på agendan på era avdelningar?
  • Vad har ni för utmaningar kring dessa trender?


18.00-18.30 
Fika

18.30-19.00 
Årsmöte i Silf Region Väst - endast medlemmar i Silf

19.00 Valfritt mingel på Bishop Arms

Anmälan

Medlemsaktiviteten är kostnadsfri för Silfs medlemmar. Icke medlemmar betalar 1 800 kr. Passa på att bli medlem

Vid denna medlemsaktivitet har du som medlem möjlighet att bjuda med en gäst kostnadsfritt.

Din gäst fyller i ditt namn som referens på sin bokning. 

Anmälan senast den 11 december. Bekräftelse skickas inte ut. Kallelse skickas ut ca en vecka innan.  Vid "no show" debiteras 600 kr.

Välkommen!


Årsmöte Silf region väst

Årsmötet är endast för medlemmar i Silf

Dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av en medlem att jämte mötesordföranden justera protokollet
3. Fråga om mötet behörigen utlysts
4. Godkännande av dagordningen
5. Föreningsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
6. Val av ordförande
7. Val av övriga ledamöter och suppleanter
8. Presentation av valberedning
9. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
10. Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga

Varje enskild medlem som önskar få frågan upptagen på regionsårsmötet, har att skriftligen anmäla det till regionsstyrelsen senast en dag före årsmötet. Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga skickas till anna.sjoblom@silf.se

Evenemangsinfo

Boka

Medlemsaktivitet Silf Region Väst

Datum: 14 december
Tid: 17:00 - 19:00
Pris: Kostnadsfri medlemsaktivitet
Plats: Elite Park Avenue, Göteborg

Övrig information

Kvällens tider: 
17.00-18.30 Registrering och Round Table
18.30-19.00 Årsmöte

Hitta

Kartbild över Elite Park Avenue hotel, Göteborg

Kontakt

Anna Sjöblom
Kanslichef föreningen

Telefon: 08-752 16 92
E-post: anna.sjoblom@silf.se