Framtidens inköpsorganisation - frukostseminarium

Välkommen till Silf Region Östs medlemsaktivitet den 16 januari. Vi startar morgonen med registrering, frukostmacka och mingel mellan kl. 8.00 - 08.30. Efter det blir det föredrag av Per Segerberg från Qvartz kl. 08.30.

Snabbt förändrade förutsättningar för den strategiska inköpsorganisationen

I dagens snabbt föränderliga värld sker en utveckling inom många olika områden som i allra högsta grad påverkar, eller kommer att påverka, inköpsorganisationer i alla branscher. Per Segerberg, partner på konsultfirman Qvartz, kommer att prata om viktiga omvärldstrender, hur dessa påverkar företagens supply chain och hur inköps roll behöver förändras för att möta dessa nya utmaningar. Det är frågor som är högintressanta för alla som arbetar inom Supply Chain.

Efter föredraget kommer det finnas möjlighet till nätverkande och rundabordet diskussioner för de som önskar. Passa på och ta chansen att diskutera dina utmaningar och frågeställningar kring framtidens inköpsorganisationer med kompetenta ”kollegor” i andra företag och branscher.

Anmälan

Medlemsaktiviteten är kostnadsfri för Silfs medlemmar. Passa på att bli medlem

Vid denna medlemsaktivitet har du som medlem möjlighet att bjuda med dina kollegor kostnadsfritt.

Kollegorna fyller i ditt namn som referens på sin bokning. 

Anmälan senast den 11 januari. Bekräftelse skickas inte ut. Kallelse skickas ut ca en vecka innan. Vid "no show" debiteras 600 kr.

Välkommen!


Årsmöte Silf Region Öst

Årsmötet är endast för medlemmar i Silf.

Dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av en medlem att jämte mötesordföranden justera protokollet
3. Fråga om mötet behörigen utlysts
4. Godkännande av dagordningen
5. Föreningsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
6. Val av ordförande
7. Val av övriga ledamöter och suppleanter
8. Presentation av valberedning
9. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
10. Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga

Varje enskild medlem som önskar få frågan upptagen på regionsårsmötet, har att skriftligen anmäla det till regionsstyrelsen senast en dag före årsmötet. Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga skickas till anna.sjoblom@silf.se

Evenemangsinfo

Medlemsaktivitet Region Öst

Datum: 16 januari
Tid: 08:00 - 10:30
Pris: Kostnadsfri medlemsaktivitet, årsmöte endast för medlemmar
Plats: 7a Centralen, Vasagatan 7a, Stockholm

Övrig information

8.00-8.30
Registrering, frukostmacka och mingel

8.30-9.30
Föredrag av Per Segerberg

9.30-10.00
Rundabordet diskussioner

10.00-10.30
Årsmöte Silf Region Öst - endast för medlemmar

Hitta

Kartbild och länk till 7A Centralen, Vasagatan 7,Stockholm

Kontakt

Anna Sjöblom
Kanslichef föreningen

Telefon: 08-752 16 92
E-post: anna.sjoblom@silf.se