Frukostseminarium i Malmö - 8 maj

Välkommen på frukostseminarium med Silf i Malmö den 8 maj. 08.00-08.30 är det registrering och frukost innan föredragen startar.

Silf Region Syd bjuder in till frukostseminarium

Träffa kollegor inom inköp och logistik och utveckla ditt nätverk! Kom och lyssna på två lysande presentationer och stanna på efterföljande nätverkande. Välkommen!

Artificiell Intelligens tar sig in bland kontrakten

Är data den nya valutan? Kan Artificiell Intelligens verkligen hjälpa till på en inköpsavdelning? Vad är AI egentligen? Kan dammiga kontrakt väckas till liv och ge extra tillskott?

Frågorna är många och Seal kommer att besvara dessa utifrån sina erfarenheter.

Seal Software berättar hur deras kunders kontrakt och dess innehåll varit en outnyttjad guldgruva. Seal använder artificiell intelligens (AI) och maskinlärning (ML) för att hitta kontrakt och sedan bryta ned och förstå betydelsen av kontraktens innehåll. Genom att använda maskiner för att hantera kontrakten har Seals kunder sparat mycket tid och en hel del pengar.

För många är AI ett modeord, för Seal är det en av grundbultarna sedan starten. Med modern teknik, rätt inställning och ett antal kontrakt kan företag och organisationer hitta nya sanningar.

Om Seal Software
Seal Software är det ledande företaget inom Contract Discovery and Analytics. Huvudkontor i San Francisco, EMEA-huvudkontor i London och R&D i Göteborg. Seal är erkända för sin spetskompetens inom maskininlärning och naturlig språkbearbetning i samband med hantering av dokument/kontrakt. 
Bolaget har också ett patenterad teknik för att hitta icke-standardklausuler. Bland Seal’s kunder ses många kända internationella företag.

 

Innovationsupphandling – Så gör du för att nå önskad effekt

Sigrid Petterssén, projektledare, Region Gävleborg, Lednings- och verksamhetsstöd, beskriver "Funktionsupphandling Ljus - Ljus som tjänst" som genomförts i Bollnäs Kommun. Genom att främja utveckling av nya lösningar med offentlig upphandling som drivkraft, kan kommuner skapa hållbara och utvecklingsbara lösningar i det offentliga rummet. Därför kommer denna upphandling av ljus som tjänst att som ett första test gå i bräschen för ett helt nytt sätt att upphandla komplexa helhetstjänster.

Upphandlingen av "Ljus som tjänst" i Bollnäs kommun möjliggjorde för både små och stora entreprenörer att delta på lika villkor, då arbetet med att ta fram förfrågningsunderlaget bygger på kunskap om de verkliga behoven. När utvärderingen av anbuden var klar, stod den minsta av alla leverantörer som vinnare av avtalet.

Avtalet innebär 1200 km² ljus per år i 5 år, där ljuset skall vara flexibelt och modulerbart på individ nivå, hållbart ur miljöhänseende, samverka med verksamheten - ge kunskap tillpersonal o barn/elever och med ett pris per km².

Upphandlingen har kunnat genomföras genom ett nytt arbetssätt, där behovsidentifiering utgjort basen, arbetet har genomförts i samverkan, där ett tvärkunskapligt team (vårt upphandlingsprojekt" Upphandlingsdriven Innovation", upphandlare från Inköp Gävleborg, controller från kommunen och ansvarig beställare från Tekniska förvaltningen) med upphandlade experter (ljusexpert, hållbarhets expert o juridisk expert) jobbat tillsammans över förvaltningsgränserna och med marknaden/leverantörerna.

Utvärdering-uppföljning-återkoppling är en viktig del av denna upphandling, där uppföljning och återkoppling börjat och den har redan påvisat effekt och utfall långt över det förväntade resultatet.

Anmälan

Medlemsaktiviteten är kostnadsfri för Silfs medlemmar. Icke medlemmar betalar 1 800 kr. Passa på att bli medlem.

Vid denna medlemsaktivitet har du som medlem möjlighet att bjuda med en gäst kostnadsfritt.

Din gäst gör en egen anmälan och det är viktigt att gästen fyller i ditt namn som referens på sin bokning.

Plats bokas efter principen först till kvarn, passa på att göra en tidig anmälan. 
Anmälan senast 2 maj. Bekräftelse skickas inte ut. Kallelse skickas ut ca en vecka innan. Om du inte får plats så meddelas detta. Vid "no show" debiteras 600 kr.

 

Välkommen!

Evenemangsinfo

Boka

Medlemsaktivitet Silf Region Syd

Datum: 8 maj
Tid: 08:00 - 10:00
Pris: Kostnadsfri medlemsaktivitet
Plats: Scandic Triangeln, Malmö

Övrig information

Program: 
8.00-8.30
Registrering och frukost

8.30-9.00
Föredrag av Seal Software

9.00-9.30
Fördrag av Sigrid Petterssén

9.30-10.00
Mingel och nätverkande

Hitta

Bild och kartlänk till Triangeln Malmö

Kontakt

Anna Sjöblom
Kanslichef föreningen

Telefon: 08-752 16 92
E-post: anna.sjoblom@silf.se