Inköp som värdeskapande konkurrensfördel

Välkommen på föredrag med efterföljande årsmöte med Region Väst den 12 december på Elite Park Avenue Hotel, Göteborg. Vi startar med samling och registrering kl. 17.00 och föredrag. Årsmötet börjar kl. 18.30 och håller på till ca 19.00

Inköp som värdeskapande konkurrensfördel snarare än källa till kostnadsbesparingar

Johan Nilsson är sedan 2013 inköpschef på Länsförsäkringar och har dessförinnan en mångårig bakgrund av kvalificerat inköpsarbete i både bil- och byggindustrin. Dessa olika branscherfarenheter har bidragit till ett spännande perspektiv på inköp och affärer, som Johan kommer att dela med sig. 

Program

17.00-17.15
Samling och registrering

17.15-18.00 
"Inköp som värdeskapande konkurrensfördel snarare än källa till kostnadsbesparingar” med Johan Nilsson, Inköpschef på Länsförsäkringar.

18.00-18.30 
Kaffe/te och macka 

18.30-19.00 
Årsmöte i Silf Region Väst - endast medlemmar i Silf


Anmälan

Medlemsaktiviteten är kostnadsfri för Silfs medlemmar. Icke medlemmar betalar 1 800 kr. Passa på att bli medlem

Vid denna medlemsaktivitet har du som medlem möjlighet att bjuda med en gäst kostnadsfritt.

Din gäst fyller i ditt namn som referens på sin bokning. 

Anmälan senast den 7 december. Bekräftelse skickas inte ut. Kallelse skickas ut ca en vecka innan.  Vid "no show" debiteras 600 kr.

Välkommen!


Årsmöte Silf region väst

Årsmötet är endast för medlemmar i Silf

Dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av en medlem att jämte mötesordföranden justera protokollet
3. Fråga om mötet behörigen utlysts
4. Godkännande av dagordningen
5. Föreningsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
6. Val av ordförande
7. Val av övriga ledamöter och suppleanter
8. Presentation av valberedning
9. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
10. Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga

Varje enskild medlem som önskar få frågan upptagen på regionsårsmötet, har att skriftligen anmäla det till regionsstyrelsen senast en dag före årsmötet. Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga skickas till anna.sjoblom@silf.se

Evenemangsinfo

Boka

Medlemsaktivitet Silf Region Väst

Datum: 12 december
Tid: 17:00 - 19:00
Pris: Kostnadsfri medlemsaktivitet
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Övrig information

Kvällens tider: 
17.00-17.15 Registrering
17.15-18.30 Föredrag av Johan Nilsson
18.30-19.00 Årsmöte Silf Region Väst - endast medlemmar

Hitta

Kartbild över Elite Park Avenue hotel, Göteborg

Kungsportsavenyen 36, Göteborg

Kontakt

Anna Sjöblom
Kanslichef föreningen

Telefon: 08-752 16 92
E-post: anna.sjoblom@silf.se