Träffa Silf på Logistics & Distribution 2-3 oktober

En heltäckande mötesplats för dig som vill hitta allt ifrån nya smarta logistik- och lagersystem till IT- lösningar och distribution. På plats samlas hela näringskedjan inom logistik under två intensiva dagar. Här träffar du allt ifrån branschens nyckelleverantörer till heta uppstickare med de senaste innovationerna. Silf finns i monter K:09. Ses där!

Silf är på plats på Kistamässan

Träffa oss i monter K:09 och prata kompetensutveckling inom logistikområdet Det är du som orkestrerar företagets flöden och processer
Logistik handlar om förmågan att kunna orkestrera och styra sina flöden av både material och information. För att kunna göra det krävs förståelse om hur den egna verksamheten fungerar med processer och flöden från leverantör till kund. Till detta behövs logistikkompetens för att vara säker på att processer och flöden styrs på bästa sätt. Rätt produkt i rätt tid till rätt plats i rätt mängd och kvalitet, då vet man att man valt rätt leverantör.

Logistik betraktas inte längre som något nödvändigt ont utan som nödvändigt för den egna konkurrenskraften. Ett ensidigt fokus på kostnader och kapitalbindning har kompletterats med logistik som möjliggörare för service och ökade intäkter.

Bli licensierad logistiker på 8 dagar

Logistiklicensen ger dig grundläggande kunskaper inom logistik. Du får en ökad förståelse för logistikens påverkan på ekonomi och konkurrenskraft samt logistikens roll i och mellan företag. Du lär dig moderna logistikverktyg och metoder för att genomföra processkartläggningar och logistikanalyser i syfte att effektivisera den egna och andras verksamheter. Du får begreppen och verktygen inom Lean. Du får se hur flödesstyrning påverkar inköp och logistik, samt hur funktionerna bör samverka på bästa sätt.

Logistiklicensen består av fyra delkurser: 

Delkurs: Logistikkortet - Lönsam logistik (2 dagar) 
Delkurs: Transport & Distribution (2 dagar)
Delkurs: Affärssimulering Supply Chain (2 dagar) 
Delkurs: Lean Supply Chain (2 dagar)

Silfs pedagogik grundar sig på tillämpad teori som du direkt kan omvandla till praktik i den egna organisationen. 

 

Logistikmassan_okt_2019_600x314.jpg

 

Fullständigt program hittar du på Logistics & Distribution

Evenemangsinfo

Mötesplats för logistiker

Datum: 2 oktober - 3 oktober
Tid: 09:00 - 16:00
Plats: Monter K:09, Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5, Kista, Stockholm

Hitta

Kartlänk till Kistamässan Kista

Kontakt

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!