Upphandlingsdagarna 2018

Silf på plats i monter B:35

I vår monter B:35 berättar vi hur du går till väga för att lyckas med dina inköp. Vi visar på hur du mäter din organisations Inköpsmognad, och vilken kompetens du behöver komplettera med för att nå ännu större framgång i dina inköp.

Bild på folder om Tio tips på bättre kategoristyrning

Välkommen att hämta ditt ex av skriften "Tio tips för bättre kategoristyrning"

 

 

 

I vår monter köper du även Jonathan O'Briens populära böcker som vi översatt till svenska, Category management för inköp och Supplier Relationship Management – Att frigöra mervärden genom leverantörsbasen, till specialpris på 400 kr styck under dagarna.

Silf är partner - se vårt erbjudande om Partnerpris

Silf är partner till Upphandlingsdagarna och som partner kan vi erbjuda dig ett pris på 5 900 SEK (ordinarie är 6 900 SEK) för båda dagarna. Boka din biljett via oss här.

Upphandlingsdagarna är en årlig konferens för dig som berörs av och vill utvecklas inom svensk och europeisk offentlig upphandling. Du erhåller årligen ny nödvändig kunskap och viktiga "nycklar" för att säkerställa fortsatt goda offentliga affärer i framtiden.


 

Silfs olika engagemang under dagarna 

 

Onsdag 31 januari kl. 11.40 - 12.20 - Stora scen

Effekterna av att mäta den egna inköpsmognaden – så gjorde vi i Växjö

Utveckla din färdplan för ständiga förbättringar med hjälp av inköpsmognad. Nu finns en metod för att mäta och arbeta med din organisations inköpsmognad. Metoden hjälper dig identifiera nu-läge, bör-läge och vägen dit, samt att prioritera bland förbättringsaktiviteterna. Ta del av erfarenheter från en upphandlande myndighet och hur du använder metoden inom din organisation.
David Braic, Upphandlingschef, Växjö kommun.
Andreas TakacsChef Business Content, Ansvarig företagsinterna tjänster, Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund.

 

Onsdag 31 januari kl. 13.30 - 14.00 seminariespåret "Upphandling som verktyg"

Utbildning – den omöjliga kategorin?

Utbildning är en kategori som för många organisationer är av strategisk vikt för att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen som ska ta organisationen i rätt riktning. Samtidigt är det ett område som många upplever som en utmaning att hantera ur ett inköpsperspektiv, speciellt inom den offentliga sektorn. Under detta seminarium kommer vi att presentera de vanligaste utmaningarna och hur andra organisationer arbetar för att säkerställa såväl upphandlings- och inköpsprocessen som urvalet och relevansen. 
Andreas TakacsChef Business Content, Ansvarig företagsinterna tjänster, Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund.

 

Onsdag 31 januari kl. 14.00 - 14.30 seminariespåret "Upphandling som verktyg"

Innovationsupphandling – så gör du för att nå önskad effekt

I Bollnäs kommun har en upphandling av tjänsten Ljus genomförts, där ljuset hyrs under avtalstiden. Upphandlingen kravställdes utifrån funktionskrav med fokus på modularitet/flexibilitet, hållbarhet/miljö samt kunskap som förväntas driva utveckling av helhetslösningar över förvaltningssilosarna. Genom ett nytt arbetssätt som möjliggör för nya innovationer och bättre lösningar skapas också medvetna beställare. Ta del av Region Gävleborgs utvärdering av projektet där effekten av upphandlingen ska leda till:

  • Samverkan och utveckling över olika gränser
  • Ökad hälsa, förbättrad inlärning
  • Helhet, hållbara lösningar – miljö-ekonomiskt-socialt


Sigrid PettersénProjektledare, Region Gävleborg
Anette Jonsäll, Forskare, Region Gävleborg 


Torsdag 1 februari kl. 13.30 - 14.00 seminariespåret "Kontroll & uppföljning"

Leverantörsuppföljning och leveransprecision för bättre affärer – så gör du

Den offentliga affären är aldrig bättre än leveransen i sig eller leverantörernas egna förmåga. På senare år ser vi en märkbar förändring inom offentlig upphandling där alltmer fokus numera även läggs på affären efter avtal. Vilka trender och metoder finns det? Vi utgår från praktiska exempel och diskuterar hur olika organisationer kan arbeta med leverantörsuppföljning och leverantörsprecision? 

Petter Carolusson, enhetschef externa tjänster, Arbetsförmedlingen
Andreas TakacsChef Business Content, Ansvarig företagsinterna tjänster, Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund.

 

Läs mer i programmet på Upphandlingsdagarna.se
Inbjudan i pdf

Vi ses där!


Hitta till Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5, KistaBanner Silf Partner till Upphandlingsdagarna 2018

Evenemangsinfo

Årlig konferens för offentlig upphandling

Datum: 31 januari - 1 februari
Tid: 08:30 - 17:00
Pris: 5 900 SEK ex moms (erbjudande Silf) ordinarie pris 6 900 SEK ex moms
Plats: Kistamässan, Monter B:35, Arne Beurlingstorg 5, Kista

Boka din biljett här till partnerpris!

Silf är Partner på Upphandlingsdagarna 2018

Kontakt

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Hitta

Kartlänk till Kistamässan Kista

Specialpris på böckerna under Upphandlingsdagarna

SRM och Category Management - böcker av Jonathan O'Brien

Köp Jonathan O'Briens böcker under Upphandlingsdagarna till specialpris 400 SEK ex. moms. 

Böckerna är översatta till svenska av Silf och Studentlitteratur