Upphandlingsdagarna 2019

Upphandlingsdagarna är platsen där upphandlare, leverantörer och stödfunktioner tillsammans utvecklar det offentliga Sverige. Kom och ta del av föreläsningar, workshops och gruppdiskussioner om hur vi förenklar och förbättrar den offentliga upphandlingen.

Silf på plats i monter B:35

I vår monter B:35 berättar vi hur du går till väga för att lyckas med dina inköp. Vi visar på hur du mäter din organisations Inköpsmognad, och vilken kompetens du behöver komplettera med för att nå ännu större framgång i dina inköp.

Du är även välkommen att hämta ditt ex av skrifterna "Tio tips för bättre kategoristyrning" samt "Tio tips för bättre spendanalys". 

Silf_tio_tips_kategoristyrning_spendanalys_370x180_72.jpg


I vår monter köper du även Jonathan O'Briens populära böcker som vi översatt till svenska, Förhandling för inköpare – en beprövad metod baserasCategory management för inköp och Supplier Relationship Management – Att frigöra mervärden genom leverantörsbasen, till specialpris på 400 SEK ex moms styck under dagarna eller 1 000 SEK ex moms för alla tre.

Silfs olika engagemang under dagarna 

Tisdag 15 januari kl. 10.15 - 10.45 - Stora scen

Inköpsmognad - Har du vad som krävs för att lyckas med dina inköp?

Här visar vi på vad som måste finnas på plats för att lyckas med sina inköp samt de utmaningar man stöter på och hur man löser dem.
Med Nassira El Kadaoui, Upphandlingsmyndigheten, Birgitta Laurent, Svenskt Näringsliv, Andreas Takacs, Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund.

 

Tisdag 15 januari kl. 11.30 - 12.00 - Stora scen

PANEL – Hur blir upphandlingsfunktionen strategiskt viktig i organisationen?

Med Tomas Näslund, Ecenea, Henrik Karlsson, Göteborgs stad, Dieter Wagner, Värnamo kommun, Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv, Andreas Takacs, Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund.

Tisdag 15 januari kl. 13.30 - 13.55 seminariespåret "Juridik"

Korruption, maktmissbruk och legitimitet

Birgitta Björk, Silf, Sveriges inköps- och logistikförbund.

 

Tisdag 15 januari kl. 15.00 - 15.25 seminariespåret "Samverkan & dialog"

Förbättrad samverkan i upphandlade tjänster genom ökad kollektiv intelligens

Philip Roth, PhD, och Sanna Feldt, Influence AB

Silf kommer även att hålla i ett antal seminariespår.

Läs hela i konferensprogrammet på Upphandlingsdagarna.se

Vi ses där!


Hitta till Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5, Kista

Upphandlingsdagarna 2019, 15-16 januari, SIlf

Evenemangsinfo

Årlig konferens för offentlig upphandling

Datum: 15 januari - 16 januari
Tid: 09:00 - 18:00
Pris: 6 900 SEK ex moms
Plats: Kistamässan, Monter B:35, Arne Beurlingstorg 5, Kista

Kontakt

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Hitta

Kartlänk till Kistamässan Kista

Specialpris på böckerna under Upphandlingsdagarna

Böcker av Jonathan O'Brien

Köp Jonathan O'Briens böcker under Upphandlingsdagarna till specialpris, 400 SEK inkl. moms styck eller 1 000 SEK inkl. moms för alla tre. 

Böckerna är översatta till svenska av Silf och Studentlitteratur