Utveckling av krav på verksamma inom inköp/supply management

Välkommen på seminarium den 1 december på Coor i Kista. Efter seminariet hålls årsmöte för medlemmar i Silf Region Öst kl. 10.00-11.00.

Innehåll:

  • Kort presentation av Sourcing People.
  • Utveckling av supply chain och utifrån det förändrade krav på verksamma inom inköp/supply chain
  • Mönster i krav på inköpare från arbetsgivare
  • Vad krävs för att du som inköpare (fortsatt) ska vara attraktiv på arbetsmarknaden?
  • Tips vid rekryteringar

Talare:

Pontus Axelsson, Sourcing people, har lång erfarenhet av inköp, affärsutveckling och försäljning i ledande chefspositioner inom Telia, Letsbuyit, IBX och TAC.

Anmälan

Medlemsaktiviteten är kostnadsfri för Silfs medlemmar. Icke medlemmar betalar 1800 SEK. Passa på att bli medlem för 1800 SEK/år. Plats bokas efter principen först till kvarn.

Vid denna medlemsaktivitet har du som medlem möjlighet att bjuda med en gäst kostnadsfritt.

Din gäst gör en egen anmälan och det är viktigt att gästen fyller i ditt namn som referens på sin bokning.


Anmälan senast den 24 november. Bekräftelse skickas inte ut. Kallelse skickas ut ca en vecka innan. Om du inte får plats så meddelas detta. Vid "no show" debiteras 600 kr.

Välkommen!

 

Årsmöte Silf Region Öst

Årsmötet är endast för medlemmar i Silf. Är du intresserad av styrelsearbete och vill veta mer kontakta Anna Sjöblom.

Varje enskild medlem som önskar få frågan upptagen på regionsårsmötet, har att skriftligen anmäla det till regionsstyrelsen senast en dag före årsmötet. Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga skickas till anna.sjoblom@silf.se

Dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två medlemmar att jämte mötesordföranden justera protokollet
3. Fråga om mötet behörigen utlysts
4. Godkännande av dagordningen
5. Regionsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
6. Fråga om föreningsstyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
7. Val av ordförande enligt § 14 i stadgarna
8. Val av övriga ledamöter och suppleanter § 14 i stadgarna
9. Presentation av valberedning § 11 i stadgarna
10. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor
11. Av enskild medlem stadgeenlig väckt fråga

Bokning till årsmötet är samma som till seminariet.

Evenemangsinfo

Boka

Medlemsaktivitet samt årsmöte Silf Region Öst

Datum: 1 december
Tid: 08:00 - 11:00
Pris: Kostnadsfri medlemsaktivitet
Plats: Coor, Knarrarnäsgatan 7, Kista

Övrig information

Övrigt:
Fika och registrering 08.00 - 08.15

Hitta

Bild på karta till Coor i Kista

Kontakt

Anna Sjöblom
Kanslichef föreningen

Telefon: 08-752 16 92
E-post: anna.sjoblom@silf.se