Verktyg för hållbarhets- samt leverantörsuppföljning - 21/10

Välkommen på webinar den 21 oktober.

Position Green - verktyg för hållbarhets- samt leverantörsuppföljning

Många bolag står idag inför en rad utmaningar kopplat till hållbarhet. Utmaningarna inom hållbarhet kan bland annat märkas i form av åtstramande lagkrav och ökade krav från intressenter så som kunder, investerare och långivare. När dessa intressenter ställer krav blir det allt viktigare för företag att ha koll på sina värdekedjor och skaffa sig förmågan att följa upp hållbarhetsaspekter hos leverantörer och underleverantörer. Det är därför viktigt att kompetens inom hållbarhet finns på flera håll i organisationen och inte minst på en inköpsavdelning.

Position Green arbetar dagligen med dessa frågor. Paulina Björk och Johanna Clarin kommer under detta seminarium att röra vid viktiga överväganden som bör göras i hållbarhetsarbetet för att säkerställa en rättvisande bild av leverantörsledens påverkan. Ett effektivt och datadrivet arbete är grunden till ett framgångsrikt sätt att jobba med hållbarhetsfrågor i hela värdekedjan.

Agenda:

  • Om Position Green
  • Ökade krav inom hållbarhet
  • Gemensamma utmaningar
  • Hållbarhetsdata - en förutsättning för hållbar utveckling
  • Uppföljning
  • Nya möjligheter
  • Frågor och diskussion

Paulina

Paulina Björk är Head of Sustainability på Position Green och arbetar mot många olika branscher med fokus på att digitalisera och effektivisera verksamheternas insamling och hantering av hållbarhetsdata. Hon är van att hantera de utmaningar detta medför med olika typer av data och flöden samt analys av dessa, för att identifiera nyckelområden för hållbarhetsarbetet. Paulina har tidigare erfarenhet av projektledning, har även arbetat inom bland annat HSE området och har en bakgrund som miljövetare.

Johanna

Johanna Clarin är Sustainability Advisor och Team Lead på Position Green. Med en bakgrund som managementkonsult inom hållbarhet och supply chain management har hon bred erfarenhet av hur hållbarhetsfrågor hanteras i värdekedjor i både små och stora organisationer. Johanna är utbildad civilingenjör och jobbar gärna med både klimatfrågor och social hållbarhet.

 

Webinariet är framflyttat - tidigare datum var 7/10.

Anmälan 

Vid denna medlemsaktivitet deltar du som medlem kostnadsfritt. Icke medlemmar betalar 250 SEK ink. moms. Swisha på: 123 140 65 78 och ange ditt namn och event.

Passa på att bli medlem! (1 800 SEK ex. moms/år)
Föreningen underlättar nu för dig som medlem genom att du nu kan betala ditt medlemskap via Swish. 

Plats bokas efter principen först till kvarn. Passa på att göra en tidig anmälan (begränsat antal platser). Anmälan senast 19 oktober. Kallelse skickas ut ca en vecka innan.

Välkommen!

Evenemangsinfo

Webinar

Datum: 21 oktober
Tid: 08:30 - 10:00
Pris: Kostnadsfri medlemsaktivitet. Icke medlemmar 250 SEK ink. moms. (Swish: 123 140 65 78)
Plats: Webinar (p.g.a. pandemin)

Kontakt

Anna Sjöblom
Kanslichef föreningen

Telefon: 08-752 16 92
E-post: anna.sjoblom@silf.se