Workshop med Jonathan O'Brien den 22 maj

Välkommen till en workshop i Category management med Jonathan O'Brien. Boka in dig den 22 maj i Göteborg eller den 23 maj i Stockholm.

Ta Category Management ett steg längre

Under en heldag med inspirerande föreläsningar varvat med gruppövningar så tittar vi närmare på de verktyg och förhållningssätt som utgör en framgångsrik Category management process. Vi går också djupare in på de kritiska faktorer som bäddar för en framgångsrik implementering av Category management.

Denna workshop riktar sig i första hand till dig som antingen har gått Silfs kurs Category Management eller till dig som har längre erfarenhet av kategoristyrning och behöver både inspiration och verktyg att utveckla konceptet ytterligare i din yrkesutövning.

Föreläsningar och kursmaterial är på engelska.

Program:

08:45-09:15
Ankomst - fika

09:15-17.00

  • En värld i förändring – till vilken grad ska vi engagera oss i vår leverantörsbas?
  • Vilka värden vill vi utveckla ur vår leverantörsbas?
  • Utforska ”Dag Ett Analysen”
  • Implementera kategoristyrning i organisationen – mobilisera tvärfunktionellt arbete
  • Att övervinna internt motstånd
  • Utveckla dina affärsspecifikationer
  • Utforska Portföljanalysen och Leverantörens preferensmatris
  • Förverkliga kategoristyrning
  • Styrningsaspekter

Föreläsare: Jonathan O'Brien

Jonathan O'BrienJonathan är VD och delägare i den internationella konsultbyrån och utbildningsleverantören Positive Purchasing. Han har mer än 27 års erfarenhet av inköp och att hjälpa globala organisationer att förbättra sin inköpskompetens. Jonathan arbetar i direkt samverkan med inköpare och ledningsgrupper för att utveckla inköpsteamen, implementera category management och andra strategiska inköpsmetodiker. Jonathan har skrivit flera böcker inom inköp och förhandling där böckerna “Category management för inköp” och "Supplier relationship management" har översatts i ett samarbete mellan Silf och Studentlitteratur.


Obs! Antalet deltagarplatser är begränsat.

Pris:

Silf medlem: 9 200 SEK exklusive moms
Ej Silf medlem: 9 750 SEK exklusive moms

Kursmaterial, lunch och fika ingår i avgiften.


Vi har även ett tillfälle i Stockholm den 23 maj.

Evenemangsinfo

Boka

Workshop

Datum: 22 maj
Tid: 08:45 - 17:00
Pris: Medlem 9 200 SEK exklusive moms Ej medlem 9 750 SEK exklusive moms
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Övrig information

Vi har även ett tillfälle den 23 maj i Stockholm.

Hitta

Kartbild över Elite Park Avenue hotel, Göteborg

Category management för inköp

Bok: Category Management för inköp
Jonathan O'Brien är författare till boken Category management för inköp som Silf har varit med och översatt. Orginaltitel är Category Management for Purchasing.

Boken används som kurslitteratur på kursen Category Management.