Lyckas med framgångsrika inköp

Med Silfs femstegsmetod kan du känna dig säker på vägen mot framgångsrika inköp. Våra utbildningar, internationella certifieringsprogram, företagsakademier och konsulttjänster ger dig och din organisation rätt kompetens för framgång.

Silfs femstegsmetod

Silfs mål är att omsätta kunskap till lönsamhet för dig och din organisation. Det gör vi genom att förse dig med rätt kunskap och hjälp med att implementera den nya kunskapen i din organisations utvecklingsarbete. Vårt kunderbjudande består därför av både utbildningar och konsulttjänster.

Våra inköpsutbildningar innehåller allt du behöver för att lyckas med framgångsrika inköp. De passar dig som arbetar på en operativ, taktisk eller strategisk nivå och de finns anpassade för både privat och offentlig sektor. Våra konsulttjänster erbjuder hjälp och stöd, t ex när din organisation ska implementera ett kategoristyrt arbetssätt.

Bild på Silfs femstegsprocess
1. Identifiera förbättringspotential och formulera målbild.
2. Upprätta handlingsplan och utforma kategoristrategi.
3. Identifiera vilka kunskapsbehov som finns i organisationen.
Våra utbildningar förser er med rätt kunskap för att lyckas med framgångsrika inköp.
4. Den nya kunskapen implementeras i er organisation.
5. Mät och följ upp företaget/organisationen med för verksamheten användbara nyckeltal.

Exempel på kurser för dig som vill lyckas med framgångsrika inköp:

Category Management - kategoristyrning
Spendanalys
Pris- och kostnadsanalys - PPCA
Supplier Relationship Management - SRM


Silf - ditt stöd i förändringsarbetet

Förändringsarbete kräver ofta tillfällig spetskompetens. Silf som kompetenspartner hjälper er med allt som behövs för att genomföra ett framgångsrikt förändringsarbete.

Silf hjälper idag många företag och organisationer att nå framgång inom inköp och logistik. Genom konsultstöd och utbildning implementerar vi kategoristyrt arbetssätt med analys, processer, verktyg, mallar och handböcker samt coachning. Många projekt startar med en mognadsmätning och avslutas med verktyg för uppföljning. Vi har gedigen erfarenhet att arbeta såväl inom privat som offentlig sektor.

En del i framgångsrika inköp är att starta med en spendanalys. Hur du lyckas läser du i vår: Tio tips för bättre spendanalys.

 Bild på folder om Tio tips på bättre spendanalys

Många har denna på sitt skrivbord som arbetsredskap

Beställ ditt kostnadsfria exemplar av "Tio tips för bättre spendanalys".
Skicka e-post till: silfonline@silf.se

Nyfiken på dessa?

Bild på häften med 10 tips för bättre kategoristyrning och spendanalys
Tio tips på bättre kategoristyrning och Tio tips på bättre spendanalys.
Hör av dig så skickar vi ett kostnadsfritt ex!

silfonline@silf.se
08-752 16 80

Inköpsmognad för offentlig sektor

Broschyr med Silfs inköpsmognad För att veta vart du ska gå, behöver du kunskap om var du befinner dig. Hur inköpsmogen är din organisation? Gör en självskattning för att få kunskap om var ni befinner er. Läs mer om Inköpsmognad för offentlig sektor

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!