Affärsmannaskap i offentlig upphandling

Affärsmannaskap i offentlig upphandling ger dig en bra grund för att arbeta strategiskt och taktiskt med inköp och upphandling i den offentliga sektorn. Du får förståelse för hur den goda affären är uppbyggd samt hur denna implementeras genom modernt inköps- och upphandlingsarbete i en offentlig miljö.

Den goda offentliga affären

Kursen Affärsmannaskap i offentlig upphandling ger dig grundläggande kompetens inom offentlig inköpsteknik. Utbildningen vänder sig till dig som behöver en bra grund inom offentliga affärer i ditt dagliga arbete och som vill få ett grepp om modernt inköps- och upphandlingsarbete. Under utbildningen integreras praktiska och teoretiska moment.

Från Affärsmannaskap i offentlig upphandling

  • Inköps-/upphandlingsprocessen - från behov och marknadsanalys till leverans och uppföljning
  • Mål, syfte med inköp/offentlig upphandling
  • Intressentanalys
  • Etik och moral
  • Standardavtal, leverantörsvillkor och Incoterms

Syfte

Syftet är att du ska få förståelse för modernt inköps- och upphandlingsarbete, från behovs och marknadsanalys till leverans och uppföljning, för etik och moral i affärssammanhang samt leverantörsrelationer och avtal.

Målet är att få en insikt i det strategiska och taktiska inköps-/upphandlingsarbetet, så att du med hänsyn tagen till den upphandlande myndighetens mål kan skapa förutsättningar för den goda affären.

Vem ska gå Affärsmannaskap i offentlig upphandling?

Du som vill förstå hur man arbetar strategiskt och taktiskt med inköp/upphandling i offentlig sektor.

För att du ska kunna tillgodose dig kursens innehåll krävs inga formella förkunskaper.

Affärsmannaskap i offentlig upphandling är en fristående kurs på 2 dagar, som även ingår i Silfs certifieringsprogram i offentlig upphandling CUSilf®, med kunskapsprov för dig som ska bli certifierad upphandlare. 

Kursen genomförs som en av tre delar i Grundutbildning offentlig upphandling. Boka alla tre delarna till ett paketpris här

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt.

Du lär dig

  • Snabba verktyg som effektiviserar det strategiska och taktiska inköps-/upphandlingsarbetet
  • Att kunna se till totalkostnaden
  • Insikt om hur gott affärsmannaskap leder till framgång

Kommande starter

Datum: 23 mars - 24 mars
Kurslokal: Scandic Victoria Tower
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Bokningsinformation
Kurslokaler