Affärssimulering offentlig upphandling

På kursen Affärssimulering offentlig upphandling lär du dig att se helhetsbilden i en upphandling med avseende på totalkostnad kontra behov. Genom simulering får du pröva på helhetsperspektivet praktiskt.

Få helhetsbilden för totalkostnad kontra behov

En av de viktigaste aspekterna med inköp och upphandlingar är att se till hela livscykeln för en vara eller tjänst. Istället för att helt fokusera på styckepris, timtaxor och liknande är det den totala kostnaden för användandet som är målet.

I kursen Affärssimulering offentlig upphandling får du praktiskt pröva på helhetsperspektivet så nära verkligheten det går.

Från Affärssimulering offentlig upphandling

  • I affärssimuleringen finns alla aspekter, faktorer, problem och möjligheter som inköpare och upphandlare ställs inför dagligen
  • Simuleringen varvar teorier och modeller för att hantera krav- och behovsbeskrivningar relaterat till totalkostnad
  • Inköpsekonomi - med belysta skillnader mellan offentlig och privat sektor

Syfte och utbildningsmål

Syftet med kursen är att du ska få förståelse för hur olika krav och behov påverkar totalkostnaden.

Målet är att du efter avslutad kurs ska ha förmåga att påverka totalkostnaden genom att arbeta konstruktivt med krav och behovsbild.

Vem ska gå Affärssimulering offentlig upphandling?

Du som på olika sätt arbetar med upphandlingar och fattar inköpsbeslut. Utbildningen riktar sig både till dig som är ny som upphandlare/inköpare och för dig som arbetat några år och fått ett större ansvar.

Dessutom är utbildningen mycket lämplig för att få en gemensam syn på vad en god affär innebär, till exempel för ett upphandlingsteam eller en projektgrupp.

För att kunna tillgodose dig innehållet i denna utbildning, bör du ha gått Grundutbildning offentlig upphandling alternativt ha motsvarande förkunskaper.


Affärssimulering offentlig upphandling är en fristående kurs på 2 dagar som även ingår i Silfs certifieringsprogram i inköp och upphandling, CUSilf®, med kunskapsprov för dig som ska bli certifierad upphandlare.

Du lär dig

  • Förmågan att se helhetsbilden i en upphandling med avseende på totalkostnad kontra behov.
  • Ta del av faktorer, problem och möjligheter som inköpare och upphandlare ställs inför dagligen.
  • Inköpsekonomi

Upphandlingslicensen

Efter att du avslutat och fått godkända kunskapsprov på delkurserna i CUSilf® - Grundutbildning offentlig upphandling samt Affärssimulering offentlig upphandling  - erhåller du Silfs Upphandlingslicens. Licensen uppfyller IFPSM:s (International Federation of Purchasing and Supply Management) internationella krav.

Kommande starter

Datum: 19 april - 20 april
Kurslokal: Scandic Victoria Tower
Datum: 5 november - 6 november
Kurslokal: Scandic Victoria Tower
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Bokningsinformation
Kurslokaler

Personer som har gått denna kurs har även gått...