Affärssimulering offentlig upphandling

Målet med kursen är du som offentlig upphandlare ska förstå ekonomi utifrån ett övergripande perspektiv – dels utifrån hur den enskilde upphandlaren kan påverka den offentliga ekonomin och dels utifrån hur upphandlaren ska bedöma och värdera sina leverantörers ekonomiska status.

Förstå upphandlingsenhetens möjligheter att påverka den offentliga förvaltningens ekonomi

På kursen tränas du i att se samspelet mellan den offentliga verksamhetens strategier, handlingsplaner och mål och upphandlingen av offentliga varor och tjänster. Lär dig se vilka ekonomiska konsekvenser detta får utifrån ett helhetsperspektiv.

På kursen Affärssimulering offentlig upphandling får du praktiskt pröva på helhetsperspektivet i en simulering där målet är att nå måluppfyllelse samtidigt som ekonomin är i balans.

Observera att du behöver ta med egen dator till kurstillfället för att arbeta med kursens case i Excel.

Från Affärssimulering offentlig upphandling

  • Ge den offentlige inköparen en god förståelse för relevanta ekonomiska begrepp kopplade till verksamheten
  • Likheter och skillnader i privat och offentlig ekonomi
  • Skapa dialog kring viktiga beslutsparametrar i en inköpsfunktion och utifrån dessa sätta mätbara KPI-mål och i nästa steg se de ekonomiska konsekvenserna för den offentliga verksamheten
  • Ge den offentlige inköparen verktyg för att bedöma livscykelkostnaderna för olika inköp/investeringar
  • Ge den offentlige inköparen kunskaper hur man ska bedöma sina leverantörers ekonomiska status i ett upphandlingsskede

Syfte och utbildningsmål

Syftet med kursen är att du ska få god förståelse för relevanta ekonomiska begrepp kopplade till den offentliga verksamheten och offentliga ekonomin utifrån ett helhetsperspektiv.

Målet är att du efter avslutad kurs ska ha förmåga att påverka den offentliga ekonomin samt bedöma och värdera dina leverantörers ekonomiska status.

Vem ska gå Affärssimulering offentlig upphandling?

Du som vill förstå mer om hur du som upphandlare kan påverka utfallet i den offentliga upphandlingsverksamheten och som bättre vill kunna bedöma sina leverantörers ekonomiska status.

För att kunna tillgodose dig innehållet i denna utbildning, bör du ha gått Grundutbildning offentlig upphandling alternativt ha motsvarande förkunskaper.


Affärssimulering offentlig upphandling är en fristående kurs på 2 dagar som även ingår i Silfs certifieringsprogram i inköp och upphandling, CUSilf®, med kunskapsprov för dig som ska bli certifierad upphandlare.

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt. Notera att det för denna kurs finns material och/eller filmer som bör läsas/ses innan kursstart.

Du lär dig

  • Grundläggande ekonomiska begrepp
  • Förstå hur upphandlingsenheten mål och beslut genererar ekonomiska konsekvenser
  • Ekonomisk leverantörsbedömning

Kommande starter

Datum: 8 juni - 9 juni
Kurslokal: Silf Competence AB
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Bokningsinformation
Kurslokaler