Buying Business Services

Kursen Buying Business Services ger dig en bred kunskap om hur köp och upphandlingar av tjänster och funktioner kan genomföras på ett så effektivt sätt som möjligt. Du får nya idéer för hur du kan förbättra resultatet i dessa upphandlingar.

Vässa dina inköp av tjänster

Kursen ger dig konkreta verktyg och modeller för kravställning som strävar efter att minimera vanliga fallgropar och underlätta samarbete med tjänsteleverantörer. Du får också kunskap om hur komplexa tjänsteupphandlingar kan genomföras för att uppnå bästa möjliga totalkostnad för givna krav.

De kunskaper du får i kursen Buying Business Services är värdefulla i det vardagliga inköpsarbetet, såväl som vid beslut om in- och outsourcing.

Från Buying Business Services

  • Hur tjänster definieras, preciseras och utvärderas
  • Avtal och upphandlingsprocessen vid köp av tjänst och funktion
  • Kvalitetssäkring och utvärdering av tjänsteköp
  • Hur och varför du skriver ett Service Level Agreement
  • Outsourcing och intern kommunikation för berörda anställda

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att få en bred kunskap om hur köp av tjänster och funktioner kan genomföras på ett effektivt sätt.

Målet är att du ska kunna formulera dina krav på ett tydligt sätt vid köp av tjänster, genomföra upphandlingar samt utvärdera resultaten av köpta tjänster.

Vem ska gå Buying Business Services?

Du som har upphandlat tjänster men behöver nya idéer för hur du kan förbättra resultatet i dessa upphandlingar. Du som inte har upphandlat tjänster och behöver kunskap kring hur detta kan genomföras för att säkerställa resultat.

För att kunna ta till dig innehållet i denna utbildning, behöver du ha några års erfarenhet av inköpsarbete, alternativt gått Silfs Grundutbildning inköp.

Buying Business Services - Köp av tjänst och funktion är en fristående kurs på 2 dagar.

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt.

Du lär dig

  • Vad som skiljer tjänsteköp från produktköp
  • Hur god tjänsteupphandling effektiviserar och spar mycket pengar
  • Hur olika typer av tjänster definieras och utvärderas
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

För er som är 7 personer eller fler

Kursen genomförs som en företagsintern utbildning, det vill säga att den hålls hos er på företaget eller en bokad lokal. Läs mer om företagsinterna utbildningar eller kontakta oss direkt på 08-752 16 80 för frågor eller offert.

Läs om Företagsintern utbildning

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!