Distribution & Outsourcing

På kursen Distribution & Outsourcing lär du dig öka företagets konkurrenskraft genom förbättrad distribution och genom välgrundade beslut om logistik i egen regi eller outsourcing. Du får värdefulla teoretiska och praktiska kunskaper om hur effektiv distribution utvecklas. Verktyg, checklistor och hur man når framgång genomsyrar lärandet.

Välj rätt logistikupplägg för din verksamhet

Kursen Distribution & Outsourcing ger dig värdefulla teoretiska och praktiska kunskaper om utveckling av effektiv distribution och logistik som bidrar till företagets konkurrenskraft.Under kursen presenteras teorier och strategier för logistik, distributionskanaler och outsourcing samt logistikens roll för företags konkurrenskraft. Vi simulerar olika distributionskanaler och tydliggör skillnaden mellan traditionellt uppbyggda distributionssystem och moderna logistikupplägg. Erfarenheterna från simuleringen tillämpar vi sedan på ett realistiskt och utvecklande praktikfall.

Vi kommer även att göra analyser om alternativen ”logistik i egen regi” eller outsourcing, med checklistor om vad man ska tänka på i samband med outsourcing samt checklistor för utvärdering av anbud från tredjepartlogistikföretag.

Från Distribution & Outsourcing

  • Distributionsstrategier
  • Strukturförändringar
  • Logistikutvecklingsverktyg
  • Outsourcingstrategier
  • Upphandling och utvärdering av tredjepartslogistik

Syfte och utbildningsmål

Syftet med kursen är att ge dig nödvändiga kunskaper om hur effektiv distribution utvecklas, om den bör utföras i egen regi eller outsourcas och hur en outsourcingprocess bör gå till.

Målet är att du efter kursen ska kunna driva distributionsutvecklingsprojekt och outsourcingprojekt.

Vem ska gå Distribution & Outsourcing?

Du som är logistiker, inköpare samt du som behöver få fördjupad kunskap och öka din kompetens inom områdena distribution, strategisk logistik och outsourcing.

För att du ska kunna ta till dig innehållet i den här kursen bör du ha erfarenhet inom distribution, strategisk logistik, alternativt ha gått Silfs Grundutbildning logistik & Supply Chain eller Grundutbildning inköp.

Distribution & Outsourcing är en fristående kurs på 2 dagar och är anpassad till ELA:s (European Logistics Association) krav och standard på operativ och senior nivå (EJLog och ESLog), för dig som ska bli certifierad logistiker.

Du lär dig

  • En teoretisk fördjupning i distributionsområdet och verktyg för logistikutveckling
  • Ta fram beslutsunderlag för effektiv distribution och för outsourcing av logistik
  • Tredjepartslogistik och outsourcingprocessen
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Bokningsinformation
Kurslokaler