Ekonomisk leverantörsbedömning

Kursen Ekonomisk leverantörsbedömning ger dig en god grund för att göra professionella leverantörsbedömningar inför ett inköp, fördjupat leverantörssamarbete eller leverantörsvärdering efter eller under en pågående affär.

En förutsättning för stabila leverantörssamarbeten

Ekonomisk leverantörsbedömning ger dig de verktyg du behöver för att analysera leverantörers lönsamhet och finansiella ställning. Kursen ger en helhetsbild av de ekonomiska analysmetoder som verksamheter bör använda för att bedöma och utvärdera såväl befintliga som potentiella leverantörer.

Du lär dig även förstå kopplingen mellan kassaflöde, resultat- och balansräkning samt hur dessa kan nyttjas för att bedöma en leverantörs finansiella ställning. Du kommer även kunna göra ekonomiska riskkalkyler och skapa underlag för bedömningar av leverantörer.

Från Ekonomisk leverantörsbedömning

  • Att läsa och analysera kassaflöden, resultat- och balansräkning
  • Lämpliga mått vid bedömning och utvärdering av leverantörer
  • Bedöma ett starkt kontra svagt kassaflöde
  • Kostnadsstruktur och ekonomisk risk
  • Bedöma finansieringsbehov

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att du ska få förståelse för hur leverantörers ekonomiska nyckeltal påverkar din egna verksamhets risker och möjligheter.

Målet är att du på egen hand ska kunna göra övergripande ekonomiska bedömningar kopplade till en leverantörs lönsamhet och finansiella ställning. 

Vem ska gå Ekonomisk leverantörsbedömning?

Du som arbetar med inköp/upphandling och vill utveckla och stärka din förmåga att göra affärsmässiga och ekonomiska leverantörsbedömningar, samt lära dig att se och undvika de ekonomiska riskerna.

För att kunna ta till dig utbildningen på bästa sätt, bör du ha grundläggande förståelse för ekonomi och/eller företagsekonomi. Innan kursstart får du därför möjlighet att förbereda dig genom att du får tillgång till vår elektroniska kurs i klassisk företagsekonomi. Den elektroniska kursen har du sedan tillgång till under hela utbildningsperioden.

Ekonomisk leverantörsbedömning är en fristående kurs på 3 dagar som även kan inkluderas i Silfs certifieringsprogram i inköp, CISilf® och upphandling, CUSilf®, med kunskapsprov, för dig som ska bli certifierad inköpare eller upphandlare.

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt. Notera att det för denna kurs finns material och/eller filmer som bör läsas/ses innan kursstart.

Du lär dig

  • Läsa, förstå och beräkna ekonomiska nyckeltal
  • Beräkna och analysera leverantörers ekonomiska risk
  • Analysera förutsättningar för att skapa leverantörssamarbeten med långsiktig ekonomisk stabilitet

Kommande starter

Datum: 9 oktober - 11 oktober
Kurslokal: Silf Competence AB
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Bokningsinformation
Kurslokaler