Grundutbildning inköp med Category Management – Inköpslicensen CM

Grundutbildning inköp med Category Management är utbildningen för dig som behöver en modern grundutbildning inriktad på kategoristyrning. Utöver helhetsperspektivet på hela inköpsprocessen får du en 2 dagars fördjupning inom Category Management.

En bra grund för kategoristyrning av inköp

Efterfrågan och behovet av goda Category Management-kunskaper inom inköpsarbetet har ökat de senaste åren. Vi har därför vidareutvecklat vår populära Grundutbildning inköp. Utbildningen Grundutbildning inköp med Category Management är till för dig som behöver en grundutbildning som är inriktad på just kategoristyrning. Du får en fördjupning samtidigt som du får helheten och en modern, stadig inköpsgrund att stå på.

Grundutbildning inköp med Category Management har fler delmoment än den ordinarie grundutbildningen, då två dagar ägnas helt åt Category Management. Avsnittet om Inköpsekonomi ges som en elektronisk kurs som du läser på egen hand. Du får kunskaper i inköpsteknik, affärsjuridik, logistik, inköpsekonomi, kategoristyrning och förhandlingsteknik. Du får även insikt i hur moderna inköpsprocesser i olika branscher organiseras och styrs med framgång.

Grundutbildning inköp med Category Management är uppdelad i två delar om fyra dagar var. Under utbildningen integreras hela tiden praktiska och teoretiska moment. Logistik simuleras genom ett spel och förhandlingsteknik genom praktiska övningar där du agerar säljare eller köpare.

Från Grundutbildning inköp med Category Management

Inköpsteknik

 • Företagets intressenter, affärsidé och mål
 • Affärsmannaskap och inköpsfunktionens roll i företaget
 • Inköpsprocessen - från behovsanalys till leverans och uppföljning
 • Inköpsjuridik

Logistik

 • Leveransprocessen, leveransbevakning och kvalitet
 • Logistikens roll i företaget
 • Nyckeltalsanalyser - DuPont

Category Management

 • Definition och förståelse av Category Management i praktiken
 • Kategoribaserad analys
 • Värdeskapande hävstänger

Förhandling

 • Förhandlingsprocessen - vad ska vi fokusera på?
 • Praktiska case kring strategiska förhandlingar med förberedelser

Inköpsekonomi

 • Kalkylering och företagets redovisning; resultat- och balansräkning
 • Finansiella nyckeltal och drivkrafterna bakom företagets lönsamhet och finansiella styrka.


Inköpsekonomin ges i en elektronisk version som du får tillgång till under hela utbildningsperioden. Du läser delkursen på egen hand. Under Block två finns det särskild tid avsatt i programmet för frågeställningar för att du ska kunna få svar på dina inköpsfrågor direkt från våra kunniga lärare.

Syfte och utbildningsmål

Syftet med utbildningen är att du ska få en god grund för att kunna göra effektiva och affärsmässiga inköp samt självständigt driva leverantörssamarbeten.

Målet är att få ett helhetsperspektiv på hela inköpsprocessen, en bättre inköpskompetens med fokus på kategoristyrning och en ökad trygghet i din roll som inköpare.

Vem ska gå Grundutbildning inköp med Category Management – Inköpslicensen CM?

Du som arbetar inom inköpsområdet och fattar inköpsbeslut och efterfrågar en bred inköpsutbildning. Utbildningen är perfekt både för dig som är ny som inköpare och för dig som arbetat några år och fått ett större ansvar.

För att du ska kunna ta till dig innehållet i den här utbildningen, krävs inga formella kunskaper. Det är bra om du har viss erfarenhet av inköp sedan tidigare.

Grundutbildning inköp med Category Management – Inköpslicensen CM är en fristående utbildning på 4+4 dagar som även ingår i Silfs certifieringsprogram i inköp, CISilf®.

Efter avslutad utbildning och godkänt kunskapsprov får du Silfs Inköpslicens CM som uppfyller IFPSM:s (International Federation of Purchasing and Supply Management) internationella krav.

Du lär dig

 • Insikt om hur man styr moderna inköpsprocesser med framgång
 • Allt från behovs- och marknadsanalys till förhandlingsteknik
 • Mer om inköpsfunktionens viktiga roll i företaget
 • Hur kategoristyrning effektiviserar och leder till besparingar
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Medlemskap i Silf

Passa på att bli medlem i Silf och få rabatt på kurserna. Läs om alla dina förmåner som medlem i Silf.

Bokningsinformation
Kurslokaler