Grundutbildning inköp - Inköpslicensen

Genom Grundutbildning inköp får du kunskaper och insikter i inköpets olika delar, allt ifrån inköpsteknik till förhandling. Du får ett helhetsperspektiv på hela inköpsprocessen, vilket gör dig till en tryggare och mer professionell inköpare.

Få helhetsperspektiv på inköpsprocessen

Silfs grundutbildning i inköp ger dig en framgångsrik start inom inköp. Under utbildningen får du bland annat kunskaper i inköpsteknik, affärsjuridik, logistik, affärsekonomi och förhandlingsteknik. Du får även insikt i hur moderna inköpsprocesser i olika branscher organiseras och styrs med framgång.

Grundutbildning inköp är uppdelad i två delar om fyra dagar var. För att optimera ditt lärande integreras praktiska övningar i de teoretiska avsnitten. Logistik och ekonomi simuleras genom två olika spel och förhandlingsteknik genom praktiska case där du agerar säljare eller köpare.

Från Grundutbildning inköp - Inköpslicensen

Inköpsteknik

 • Företagets intressenter, affärsidé och mål
 • Affärsmannaskap och inköpsfunktionens roll i företaget
 • Inköpsprocessen - från behovsanalys till leverans och uppföljning
 • Inköpsjuridik

Logistik

 • Leveransprocessen, leveransbevakning och kvalitet
 • Logistikens roll i företaget
 • Nyckeltalsanalyser - DuPont

Inköpsekonomi

 • Introduktion till företagsekonomi
 • Kalkylering och företagets redovisning; resultat- och balansräkning
 • Företagsspel

Förhandlingsteknik

 • Förhandlingsprocessen - vad ska vi fokusera på?
 • Praktiska case kring strategiska förhandlingar med förberedelser

Syfte och utbildningsmål

Syftet med utbildningen är att du ska få en god grund för att kunna göra effektiva och affärsmässiga inköp samt självständigt driva leverantörssamarbeten.

Målet är att få ett helhetsperspektiv på hela inköpsprocessen, en bättre inköpskompetens och en ökad trygghet i din roll som inköpare.

Vem ska gå Grundutbildning inköp - Inköpslicensen?

Du som arbetar inom inköpsområdet och fattar inköpsbeslut och efterfrågar en bred inköpsutbildning. Utbildningen är perfekt både för dig som är ny som inköpare och för dig som arbetat några år och fått ett större ansvar.

För att du ska kunna ta till dig innehållet i den här utbildningen, krävs inga formella kunskaper. Det är bra om du har viss erfarenhet av inköp sedan tidigare.

Grundutbildning inköp - Inköpslicensen är en fristående utbildning på 4+4 dagar som även ingår i Silfs certifieringsprogram i inköp, CISilf®.

Du lär dig

 • Hur man styr moderna inköpsprocesser med framgång
 • Allt från behovs- och marknadsanalys till förhandlingsteknik
 • Mer om inköpsfunktionens viktiga roll i företaget

Inköpslicensen

Inköpslicensen får du efter avslutad utbildning och godkänt kunskapsprov. Licensen uppfyller IFPSM:s (International Federation of Purchasing and Supply Management) internationella krav.

 

Grundutbildning inköp - Inköpslicensen som fyra delkurser

Grundutbildning inköp - Inköpslicensen (4+4 dagar) kan även läsas som uppdelade delkurser: 
Köpkortet - Inköp och försörjning (2 dagar)
Inköpsekonomi (2 dagar)
Logistikkortet - Lönsam logistik (2 dagar)
Förhandlingsteknik (2 dagar)

Dessa kurser genomförs som delar i Grundutbildning inköp eller Grundutbildnging logistik & Supply Chain. Du kan välja att läsa kurserna var för sig eller hela Grundutbildning inköp, där alla kurserna ingår.

Kommande starter

Block 1

Datum: 23 oktober - 26 oktober
Kurslokal: Scandic Victoria Tower

Block 2

Datum: 27 november - 30 november
Kurslokal: Scandic Victoria Tower

Block 1

Datum: 13 november - 16 november
Kurslokal: Scandic Sankt Jörgen

Block 2

Datum: 11 december - 14 december
Kurslokal: Scandic Sankt Jörgen

Block 1

Datum: 4 december - 7 december
Kurslokal: Bergendal

Block 2

Datum: 15 januari - 18 januari
Kurslokal: Skepparholmen
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Medlemskap i Silf

Passa på att bli medlem i Silf och få rabatt på kurserna. Läs om alla dina förmåner som medlem i Silf.

Bokningsinformation
Kurslokaler

Sagt om Grundutbildning inköp

Läs hur förhandlingsdagarna hjälpt Patrick Ingdahl i sitt arbete som leverantör och om hur Jan-Ola Allbäck beskriver hur Grundutbildning inköp passar både "nya" och "gamla" inköpare. Tillsammans med flera andra Silfkurser, speciellt juridikkurserna, har Jan-Ola förändrat sitt arbetssätt samt att juridikdelarna är speciellt till gagn för hans nuvarande arbete och det som gett bäst ”direkt” lönsamhet. Läs mer om Sagt om Grundutbildning inköp