Grundutbildning logistik & Supply Chain

På kursen Grundutbildning logistik & Supply Chain får du grundläggande kunskaper inom logistik. Du får också förståelse för logistikens påverkan på ekonomi och konkurrenskraft samt logistikens roll i företaget och mellan företag. Du lär dig hur du genomför processkartläggningar och logistikanalyser för att kunna effektivisera logistiken på ditt företag.

Öka din professionella utveckling inom logistik

Grundutbildning logistik & Supply Chain är en bred och inspirerande utbildning på sex dagar, uppdelat på två block med tre dagar var, som vänder sig till alla som arbetar med eller berörs av affärslogistik i det dagliga arbetet. Under utbildningen behandlas hela supply chain och dess ingående delar.

Du får insikt i hur effektiv logistik kan bidra till att effektivisera verksamhetens administrativa och fysiska flöden och därmed påverka ekonomi, juridik, kundservice, marknadsföring och kommunikation. Praktiska övningar och pedagogiska företagsspel/simuleringar ingår där du använder kursens teorier i direkt praktisk tillämpning.

Från Grundutbildning logistik & Supply Chain

 • Logistiken i sitt sammanhang
 • Modern logistik
 • Logistikens roll i ett företag
 • Logistikröret - operativ effektivitet
 • Flödeskartläggning
 • Lager- och produktionsstyrning
 • Ekonomisk koppling till logistiken
 • Logistikens verktygslåda
 • Marknadsföring
 • Förhandling och kommunikation

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att ge grundläggande kunskaper inom logistik, en förståelse för logistikens påverkan på ekonomi och konkurrenskraft samt logistikens roll i företaget och mellan företag.

Målet är att du efter utbildningen bland annat kan genomföra processkartläggningar och göra logistikanalyser samt kommunicera dessa till berörda medarbetare, vilket är en förutsättning för att effektivisera logistiken på ditt företag.

Vem ska gå Grundutbildning logistik & Supply Chain?

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med eller kommer att arbeta med logistik. Du arbetar idag inom handel, produktion eller på ett tjänsteproducerande företag och dina arbetsuppgifter är exempelvis inom distribution, lager, inköp, tillverkning/produktion, transport och/eller ekonomi, marknadsföring och försäljning.

För att du ska kunna ta till dig innehållet i den här utbildningen, krävs inga formella kunskaper. Det är bra om du har viss erfarenhet av logistik sedan tidigare.

Grundutbildning logistik & Supply Chain är en fristående utbildning på 3+3 dagar och är anpassad till ELA:s (European Logistics Association) standard. Du väljer sedan själv om du vill fortsätta och på vilken nivå - operativ eller senior nivå - EJLog och ESLog.

Du lär dig

 • Ökad förståelse för delarna i flödeskedjan med hjälp av olika metoder och teorier
 • Använda moderna verktyg som synliggör effekter i flödeskedjan
 • Effektivisera logistiken och hålla kostnaderna nere (vilket ger ökad lönsamhet)

Logistiklicensen

Grundutbildning logistik & Supply Chain är tillsammans med kursen Lean Supply Chain utformade för att ge dig möjligheten att erhålla Silfs Logistiklicens. Silfs Logistiklicens får du efter godkända kunskapsprov och är första steget på väg mot din framtida logistikcertifiering.

Kommande starter

Block 1

Datum: 4 december - 6 december
Kurslokal: Bergendal

Block 2

Datum: 15 januari - 17 januari
Kurslokal:
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Medlemskap i Silf

Passa på att bli medlem i Silf och få rabatt på kurserna. Läs om alla dina förmåner som medlem i Silf.

Bokningsinformation
Kurslokaler

Personer som har gått denna kurs har även gått...