Grundutbildning offentlig upphandling

I vår Grundutbildning offentlig upphandling får du verktyg för och vetskap om hur du genomför bra offentliga upphandlingar. Du stärker din skicklighet och uppdaterar din upphandlings- och inköpsteknik genom relevanta behovsanalyser och nya verktyg för leverantörsbedömningar.

Helhetssyn på inköpsprocessen

Upphandling är så mycket mer än bara LOU och LUF. En strukturerad helhetssyn genom hela inköpsprocessen lägger grunden för att göra goda och långsiktigt hållbara affärer och upphandlingar.

Som offentlig upphandlare och inköpare är det mycket viktigt att du besitter goda kunskaper och har kompetens inom strategiskt inköp, då du hanterar stora och små risker för att göra bra affärer. Med vår kurs i offentlig upphandling stärker du din kunskap inom strategiskt inköp.

Grundutbildning offentlig upphandling är uppdelad i två delar om tre dagar var. För att optimera ditt lärande integreras praktiska och teoretiska övningar i de teoretiska avsnitten. Grundutbildningen finns i två oIika inriktningar, en för den klassiska sektorn med inriktning på LOU och en för försörjningssektorn med inriktning LUF.

Från Grundutbildning offentlig upphandling

  • Offentlig inköpsteknik
  • Affärsmannaskap och upphandlingsfunktionens roll
  • Förhandlingsteknik
  • Upphandlingsprocessen - från behovsanalys till leverans och uppföljning
  • Hur påverkas upphandlingen av den offentliga upphandlingsjuridiken?

Syfte och utbildningsmål

Syftet med utbildningen är att du ska få en god grund för att kunna genomföra effektiva och affärsmässiga upphandlingar.

Målet är att du ska få ett helhetsperspektiv på upphandlingsprocessen, en bättre upphandlingskompetens och en ökad trygghet i din roll som upphandlare.

Vem ska gå Grundutbildning offentlig upphandling?

Du som på olika sätt arbetar med upphandlingar och fattar inköpsbeslut. Utbildningen riktar sig både till dig som är ny som upphandlare/inköpare och för dig som arbetat några år och fått ett större ansvar.

För att du ska kunna ta till dig innehållet i den här utbildningen, krävs inga formella kunskaper. Det är bra om du har viss erfarenhet av inköp eller upphandling sedan tidigare.

Grundutbildning offentlig upphandling är en fristående kurs på 3+3 dagar som även ingår i Silfs certifieringsprogram i inköp och upphandling, CUSilf®, med kunskapsprov, för dig som ska bli certifierad upphandlare. Grundutbildningen finns i två oIika inriktningar, en för den klassiska sektorn med inriktning på LOU (standard) och en för försörjningssektorn med inriktning LUF (valbar).

Du lär dig

  • Att arbeta proaktivt med upphandlingar, med nyttan för hela verksamheten, från leverantör till beställare och användare, i fokus
  • Insikt om hur du styr moderna inköps- och upphandlingsprocesser med framgång
  • Mer om hur du som upphandlare och strategisk inköpare kan utveckla samarbetet med leverantörerna

Upphandlingslicensen

Efter att du avslutat och fått godkänt kunskapsprov på de två första kurserna i CUSilf® - Grundutbildning offentlig upphandling och Affärssimulering offentlig upphandling  - erhåller du Silfs Upphandlingslicens. Licensen uppfyller IFPSM:s (International Federation of Purchasing and Supply Management) internationella krav.

Kommande starter

Block 1

Datum: 13 november - 15 november
Kurslokal: Scandic Victoria Tower

Block 2

Datum: 11 december - 13 december
Kurslokal: Silf Competence AB
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Medlemskap i Silf

Passa på att bli medlem i Silf och få rabatt på kurserna. Läs om alla dina förmåner som medlem i Silf.

Bokningsinformation
Kurslokaler