Hållbara upphandlingar - Miljö & Sociala krav

På kursen Hållbara upphandlingar - Miljö & Sociala krav lär du dig inkludera hållbarhet, miljö- och sociala krav i dina inköp och upphandlingar. Du får god insikt i bakgrunden till den lagstiftning som finns gällande miljö och social påverkan samt aktuella lagar och praxis.

Hantera krav och målsättningar kring hållbarhet

Kursen Hållbara upphandlingar - Miljö & Sociala krav ger dig som inköpare och upphandlare verktygen för att på ett affärsmässigt sätt hantera krav och målsättningar kring hållbarhet.

Du lär dig om hållbarhet och minimering av miljöpåverkan vid inköp och upphandlingar och hur du bäst kan utforma dina förfrågningsunderlag och kravspecifikationer. Du får även en bra inblick i hur lagstiftningar och olika miljöklassificeringar kan användas och vad som är lämpligt i olika sammanhang och situationer.

Från Hållbara upphandlingar - Miljö & Sociala krav

  • Samhälleliga och politiska mål
  • Juridiska förutsättningar: Vilka miljö- respektive sociala krav kan ställas i offentliga upphandlingar
  • Rättsfall från EU-domstolen respektive svensk praxis
  • Praktiska arbetssätt för att ställa rätt hållbarhetskrav
  • Arbetssätt för uppföljning och riskbedömning av leverantörer/avtal

Syfte och utbildningsmål

Syftet med utbildningen är att du ska få en god insikt i den lagstiftning som finns gällande hållbarhet och sociala krav samt aktuella lagar och standarder.

Målet är att du efter avslutad utbildning ska kunna inkludera hållbarhet, miljö- och sociala krav i dina offentliga upphandlingar och inköp.

Vem ska gå Hållbara upphandlingar - Miljö & Sociala krav?

Du som ansvarar för eller är involverad i upphandlingsarbete och strategiskt inköpsarbete inom offentlig sektor.

För att du ska kunna ta till dig innehållet i den här utbildningen, bör du ha gått Grundutbildning upphandling alternativt ha motsvarande förkunskaper.


Hållbara upphandlingar - Miljö & Sociala krav är en fristående kurs på 2 dagar som även ingår i Silfs certifieringsprogram i inköp och upphandling CUSilf®, med kunskapsprov, för dig som ska bli certifierad upphandlare.

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt.

Du lär dig

  • Varför man ska ta miljö- och sociala hänsyn i upphandlingen.
  • Hantering av överprövningar och praktikfall.
  • Hanteringen av konflikten mellan miljö- och sociala krav kontra andra krav, ex pris eller kostnad.

Kommande starter

Datum: 1 juni - 2 juni
Kurslokal: Silf Competence AB
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Bokningsinformation
Kurslokaler