Hållbart ledarskap - Workshop

Under vår endags-workshop får du som ledare kunskap om hur du undviker att dras med i stressade beteenden och hur du behåller lugnet. Genom ditt sätt att arbeta och leda dig själv kan du förbättra beslutsfattandet i hela gruppen och skapa en bättre och lugnare arbetsmiljö. Det är enkelt att förstå men inte lika enkelt att göra eftersom det handlar om våra beteenden.

Den enskildes styrka påverkar alla

Vad är det som händer när du leder en stressad organisation och hur kan du som ledare undvika att dras med i stressen och istället förbättra beslutsfattandet? Forskningen säger att stressen i en grupp fördummar och gör så att smarta grupper tar korkade beslut.

Tillsammans med Silf har du här en unik möjlighet att i liten grupp få rätt och aktuell kunskap om hur ditt beteende ger en positiv effekt i hela gruppen och förbättrar effektivitet och arbetsmiljö.

Silf FastTrack: endags-workshop för snabbt lärande

Workshopen kombinerar teori med praktiska situationsövningar så att du också får öva. Du kommer att få teoretisk kunskap men också praktiska verktyg i form av ”checklista” och hur du lär dig enkla tricks för att undvika onödig stress. Workshopen pågår mellan kl. 9.00-16.00.

Under dagen kommer du att lära dig:

 • Hur du undviker att dras med i stressade beteenden och behåller lugnet
 • Hur du kan lära dig se vad som händer i en stressad omgivning
 • Hur enkla förändringar avsevärt kan förbättra beslutsfattandet
 • Vilka vardagsbeteenden som ökar eller sänker din egen stress


I tider av oro riskerar det kollektiva beslutsfattandet att bli ”dummare” än individerna i gruppen. När grupper hamnar under långvarigt stresspåslag som en pandemi, stora omorganisationer eller hot mot hela branscher ökar risken dramatiskt för korkade beslut. Beslut som fattas därför att gruppen känner ett starkt tryck på att ”de borde ta beslut” och då blir den ”snabba lösningen” eller en ”Quick fix” oemotståndligt lockande. Hur det kan hända är enkelt att förstå när vi arbetar med grupper, ledarskap och medarbetarskap i ett systemperspektiv.

Du får kunskap att hantera frågor som:

 • Tecken på ohälsosam stress i era arbetsmetoder
 • Hur ni kan arbeta på att sänka risken för utmattning i online-arbete på distans
 • Att arbeta med rätt beslutsunderlag för sakligt underbyggda, bra, beslut
 • Vilka sorts frågor du kan ställa för att sänka stress och irritation i gruppen
 • Hur du bemöter rykten och oro som driver på stressen
 • Hur du känner igen grupper som börjar uppvisa oönskade kollektiva beteenden

Vem workshopen riktar sig till

Det här är kunskap som är lika viktig för chefer som för medarbetare på alla nivåer i en organisation. Att leda genom ett aktivt systemtänkande – hur alla påverkar varandra ger större effekt än att tänka enbart ”individ”. 

 • Att identifiera hur gruppen jobbar nu
 • Att förbättra arbetsmiljön genom tydligare strukturer
 • Att arbeta med ett tydligt ledarskap
 • Att du själv behåller lugnet i stressade eller oroliga situationer

Workshopen vänder sig till inköpare, säljare, chefer och mellanchefer samt HR-personal som ännu inte har ett fastlagt beteende i sitt ledarskap och medarbetarskap. Workshopen är för dig som inte har så mycket tid men vill fånga det nödvändigaste för att bli mer framgångsrik i ditt ledarskap.

Workshopen är ett komplement till Silfs ledarskapskurs Ledarskap, kommunikation och förändring.

Marie Simonsson

Marie Simonsson - webinar förhandling distans

Marie är civilekonom med en Master of Science i ledarskap och beteendevetenskap. Hon har arbetat som chef och företagsledare i svenska och internationella företag under mer än 20 år och förhandlade då både inköp och försäljning i stora delar av världen.

Nuförtiden har hon eget företag och arbetar halvtid som styrelseproffs i olika företag. Resten av tiden arbetar hon med utbildningar och inte minst som lärare på Silf. 


Välkommen till workshop med Silf!

Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Silf FastTrack

Endags-workshop för snabbt lärande. Djupdyk i aktuella ämnen inom inköp och logistik på endags-workshops där får du både aktuell teori och träna på tillämpning. Du får även praktiska verktyg för att snabbt komma igång. Läs mer om Silf FastTrack

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

Bokningsinformation