Kommersiell avtalsrätt & Internationell handelsrätt

Kursen Kommersiell avtalsrätt & Internationell handelsrätt ger dig som arbetar med avtalsfrågor i Sverige och internationellt uppdaterade kunskaper i internationell handels- och avtalsrätt. Efter kursen kommer du ha förmågan att undvika juridiska fallgropar och besvärliga tvister i samband med internationella affärer.

Skriv bättre avtal med fördjupade affärsjuridiska kunskaper

Kursen Kommersiell avtalsrätt & Internationell handelsrätt behandlar de omfattande internationella och nationella lagar och regelverk som påverkar handeln mellan parter från olika länder. Du får insikter i den internationella köplagen och den internationella privat- och processrätten och du lär dig hur olika standardavtal kan utformas och hur avtalstvister undviks genom väl utformade avtal.

Hela kursen utgår från din egen situation och verksamhet. Stimulerande dialoger och värdefullt erfarenhetsutbyte är självklara moment.

Från Kommersiell avtalsrätt & Internationell handelsrätt

  • Internationell privat- och processrätt
  • Lagvalsregler och forumregler
  • Den internationella köplagen
  • Kontraktsprincipen vid ingående av avtal
  • Försenade leveranser och felaktiga varor

Syfte och utbildningsmål

Syftet med kursen är att ge dig som köper varor och tjänster i en internationell affärsmiljö en specialisering inom kommersiell avtalsrätt och internationell handelsrätt.

Målet är att du efter utbildningen ska ha förmågan att undvika juridiska fallgropar och besvärliga tvister i samband med internationella affärer.

Vem ska gå Kommersiell avtalsrätt & Internationell handelsrätt?

Du som arbetar med avtalsfrågor i Sverige och internationellt och vill uppdatera dina kunskaper i internationell handels- och avtalsrätt.

För att kunna tillgodose dig innehållet i denna utbildning, bör du ha gått Rätt vid köp alternativt ha motsvarande förkunskaper.

Kommersiell avtalsrätt & Internationell handelsrätt är en fristående kurs på 3 dagar som även ingår i Silfs certifieringsprogram i inköp, CISilf® och upphandling CUSilf®, med kunskapsprov, för dig som ska bli certifierad inköpare eller upphandlare.

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt.

Du lär dig

  • Att behärska den internationella köprätten (handel mellan olika länder)
  • Vägledning hur du ur ett juridiskt perspektiv måste agera vid köp av tjänster
  • Hur du bäst tillämpar Incoterms (risker och kostnader vid transporter)

Kommande starter

Datum: 7 oktober - 9 oktober
Kurslokal: Elite Park Avenue Hotel
Datum: 9 december - 11 december
Kurslokal: Scandic Victoria Tower
Datum: 20 april - 22 april
Kurslokal: Silf Competence AB
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Bokningsinformation
Kurslokaler