Logistikkortet - Lönsam logistik

Kursen Logistikkortet - Lönsam logistik vänder sig till dig som vill få grundläggande kunskaper om modernt logistik- och flödestänkande. Du får förståelse för hur delarna samspelar och hur helheten fungerar för att kunna göra ett bra arbete och fatta rätt beslut.

Ger en helhetssyn på logistiken

En helhetssyn på logistiken med snabbhet och flexibilitet som mål ger framgångar till dig och ditt företag. Det handlar om att förstå hur delarna samspelar och hur helheten fungerar för att kunna göra ett bra arbete och fatta rätt beslut.

Under kursen Logistikkortet - Lönsam logistik får du grunderna, kunskapen och den inspiration som krävs för att agera mer professionellt i logistikkedjan.

Centrala logistikbegrepp som VMI (Vendor Managed Inventory), ECR (Efficient Consumer Response), BPR (Business Process Reengineering), flaskhalsteori och RFID (Radio Frequency Identification) presenteras och diskuteras.

Från Logistikkortet - Lönsam logistik

  • Logistikens roll i företaget
  • Operativ effektivitet och processkartläggning
  • Transporter och villkor
  • Lager- och kapitalbindning
  • Distribution och leveransservice, kvalitet och kostnader
  • Logistikens verktygslåda

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att skapa god förståelse för hur hela logistikkedjan ser ut och fungerar samt hur olika delområden i kedjan påverkar varandra, likaså få förståelse för den ekonomiska kopplingen till logistik. 

Målet är att du efter kursen bland annat självständigt ska kunna genomföra logistikanalyser.

Vem ska gå Logistikkortet - Lönsam logistik?

Du som arbetar med exempelvis lager, inköp, produktion eller distribution och transport inom handel, tjänste- eller produktionsorienterade företag och som behöver logistikkunskap som är av praktisk nytta i ditt dagliga arbete. Kursen vänder sig även till dig som vill få grundläggande kunskaper om modernt logistik- och flödestänkande.

För att du ska kunna ta till dig innehållet på den här utbildningen krävs inga formella förkunskaper.

Kursen genomförs som en del i Grundutbildning logistik & Supply Chain

Du lär dig

  • Hur logistikens roll fungerar i företaget
  • Mer om lager- och kapitalbindning
  • Centrala och viktiga logistikbegrepp

Kommande starter

Datum: 4 december - 5 december
Kurslokal: Bergendal
Datum: 24 januari - 25 januari
Kurslokal: Arken Hotel & Art Garden
Datum: 14 februari - 15 februari
Kurslokal: Scandic Victoria Tower
Datum: 14 mars - 15 mars
Kurslokal: Scandic Victoria Tower
Datum: 25 april - 26 april
Kurslokal:
Datum: 16 maj - 17 maj
Kurslokal: Scandic Sankt Jörgen
Datum: 30 maj - 31 maj
Kurslokal: Scandic Victoria Tower
Datum: 29 augusti - 30 augusti
Kurslokal: Scandic Victoria Tower
Datum: 12 september - 13 september
Kurslokal: Arken Hotel & Art Garden
Datum: 3 oktober - 4 oktober
Kurslokal: Scandic Victoria Tower
Datum: 24 oktober - 25 oktober
Kurslokal: Scandic Victoria Tower
Datum: 14 november - 15 november
Kurslokal: Scandic Sankt Jörgen
Datum: 5 december - 6 december
Kurslokal: Scandic Victoria Tower
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Bokningsinformation
Kurslokaler