LOU i praktiken

På kursen LOU i praktiken blir du uppdaterad kring lagregler och de senaste tillämpningarna i ambitionen att göra dig till en bättre inköpare och upphandlare. Du får verktygen och kunskapen om framförallt LOU, med en kombination av teori och praktiska exempel från viktiga upphandlingsfall i EU-domstolen.

Lär dig juridiken bakom LOU - lagen om offentlig upphandling

LOU i praktiken ger en helhetsbild av regelverket kring offentlig upphandling.

I den här tredagarskursen varvas teoretiska avsnitt med praktiska exempel och instuderingsuppgifter. Vi studerar också principiellt viktiga upphandlingsfall som tagits upp i EU-domstolen. Kursmaterialet som omfattar hela LOU är ett heltäckande arbetsmaterial som du har stor nytta av även efter kursen. Kursen förutsätter även visst eget kvällsarbete med instuderingsuppgifter.

Från LOU i praktiken

  • Lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • Upphandlingsdirektivens bakgrund
  • Unionsrättens relevanta principer
  • Upphandlingsprocessens steg
  • Val av upphandlingsförfarande och tröskelvärdesberäkning
  • Administrativa regler, exempelvis annonsering, anbudsöppning, formella krav m.m.
  • Upprättande av specifikation av föremålet för en upphandling

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att upphandlare/inköpare eller blivande upphandlare/inköpare inom offentlig sektor lär sig regelsystemet i framförallt LOU.

Målet är att du ska bli uppdaterad kring lagregler och få de senaste tillämpbara kunskaperna om framförallt LOU, genom att varva teori med praktiska exempel från principiellt viktiga upphandlingsfall i EU-domstolen.

Vem ska gå LOU i praktiken?

I första hand upphandlingschefer/inköpschefer och upphandlare/inköpare inom offentlig sektor men även du som tidigare inte arbetat med LOU och vill bredda dina kunskaper.

För att du ska kunna ta till dig innehållet i den här utbildningen, krävs inga formella kunskaper. Det är bra om du har erfarenhet av inköp eller upphandling sedan tidigare.

LOU i praktiken är en fristående kurs på 3 dagar, som även ingår i Silfs certifieringsprogram i offentlig upphandling CUSilf®, med kunskapsprov för dig som ska bli certifierad upphandlare. 

Kursen genomförs som en av fyra delar i Upphandlingslicensen - Grundutbildning upphandling. Boka alla fyra delarna till ett förmånligt paketpris här

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt.

Du lär dig

  • Hur du hanterar gränssnittet mot politiken.
  • Hur du förenar professionell integritet med politisk följsamhet.
  • Metoder för att hantera offentligt etos inom den goda affären.

Kommande starter

Datum: 7 december - 9 december
Kurslokal: Distans
Datum: 1 februari - 3 februari
Kurslokal:
Datum: 9 maj - 11 maj
Kurslokal:
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Digital support på distanskurserna: 
Ring: 0735-186015

För er som är 7 personer eller fler

Kursen genomförs även som en företagsintern utbildning, det vill säga att den hålls hos er på företaget.

Läs mer om Företagsintern utbildning eller kontakta oss direkt på 08-752 16 80 för frågor eller offert.

Bokningsinformation
Kurslokaler