Nya NSAB

Nya allmänna bestämmelser, NSAB 2015, började gälla den 1 januari 2016. Lär dig vad förändringen innebär för dig!

Öka förståelsen för de nya allmänna bestämmelserna NSAB 2015

Skiljedom slopas i nya NSAB, detta och mycket annat lär du dig på denna endagskurs Nya NSAB. Du får på ett snabbt och enkelt sätt lära dig om förändringarna och vad dessa innebär för dig. Att skillnaderna mellan nuvarande NSAB 2000 och NSAB 2015 påverkar affären är en viktig ändring och på kursen får du med dig starka argument i kommande förhandlingar.

Parter och företrädare för transportköpare och speditörer i Sverige, Norge, Finland och Danmark har arbetat med ett nytt regelverk och nya uppdaterade allmänna bestämmelser NSAB - Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser. De nya NSAB bestämmelserna började tillämpas från januari 2016.

Från svenskt håll har Transportindustriförbundet representerat speditörerna i dessa förhandlingar, medan transportköparna representerats av Svenskt Näringsliv och svenska ICC.

Från Nya NSAB

  • Skillnaderna mellan NSAB 2000 och NSAB 2015
  • Argument inför förhandling
  • Vad är bättre för mig som varuägare?
  • Vad tjänar jag som kund och vad förlorar jag?

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att ge grundläggande och uppdaterad kunskap om skillnaderna mellan NSAB 2000 och NSAB 2015.

Målet är att du efter utbildningen ska ha förmåga att förebygga problem genom argument inför förhandlingar, om vad som är bättre för dig som varuägare vid användandet av NSAB i samband med logistikaffärer.

Vem ska gå Nya NSAB?

Alla som arbetar med inköp av transporter eller logistiska upplägg i nätverk med andra företag och partners och som behöver aktuell juridisk kunskap inom området. Exempelvis transportinköpare, logistiker, logistikchefer, transportledare, controllers, ansvariga för inköp eller försäljning, export- och importchefer m.fl.

För att du ska kunna ta till dig innehållet i den här utbildningen, krävs inga formella kunskaper. Det är bra om du har viss erfarenhet av att arbeta med NSAB sedan tidigare.

Nya NSAB är en fristående kurs på 1 dag och ingår inte i certifieringsprogrammen.

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt.

Du lär dig

  • Skillnaderna mellan NSAB 2000 och NSAB 2015
  • Argument inför förhandling
  • Vad tjänar jag som kund och vad förlorar jag?
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Bokningsinformation
Kurslokaler