Övertyga och påverka

På kursen Övertyga och påverka får du de effektivaste metoderna för att övertyga och påverka i synnerhet vid förhandlingar och presentationer. Du lär dig även förhandlingsteorierna och får praktiska verktyg.

Få din omgivning att tycka att dina idéer är bäst

Under denna kurs får du lära dig tekniker för att förbättra din förmåga att övertyga och influera andra personer. Du lär dig de effektivaste metoderna för att övertyga och påverka i olika situationer.

Du får även en förståelse för vad som får andra människor att hålla fast vid eller ge upp sin ståndpunkt. Principerna tillämpas och verktygen testas genom rollspel.

Från Övertyga och påverka

Sex grundläggande principer för att övertyga och påverka:

  • Reciprocitet
  • Brist
  • Auktoritet
  • Social acceptans
  • Konsistens
  • Likhet och sympati

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att du efter denna utbildning kommer att ha en överblick över grundläggande principer och metoder för övertalning och påverkan samt förstå hur teorierna och verktygen fungerar i praktiken.

Målet är att öka din förmåga att systematiskt använda verktygen och att välja rätt metod inför varje förhandling.

Vem ska gå Övertyga och påverka?

Alla som vill förbättra sin förmåga att påverka och nå fram till andra, i synnerhet vid förhandlingar och presentationer.

För att du ska kunna ta till dig innehållet i den här kursen, bör du ha gått Silfs Framgångsrik affärsförhandling och/eller Förhandlingsteknik.

Du lär dig

  • Knep om hur du når inflytande över andra
  • Verktygen till att få genom dina idéer
  • Du får ökad förståelse för varför andra människor vill hålla fast vid sin ståndpunkt

Kommande starter

Datum: 30 oktober - 31 oktober
Kurslokal: Silf Competence AB
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Bokningsinformation
Kurslokaler