Supplier Relationship Management

Kursen Supplier Relationship Management – SRM ger dig fungerande metoder och verktyg för att, ur ett tvärfunktionellt perspektiv, hitta möjligheter i leverantörsbasen samt addera värden från den som ert företag annars förlorar.

Rätt samarbete med rätt leverantör

Kursen Supplier Relationship Management – SRM fokuserar på att identifiera vilka värden som behövs från relationen med en viss leverantör och identifieringen av vilka leverantörer vi ska utveckla relationerna med. En central del i kursen är kring vad och hur prioriteringen av resurserna ska göras för att leverantörsbasen ska ge företaget mest nytta, utökat kundvärde och stärkt konkurrenskraft.

Betydelsen av inköp för företag har ökat kraftigt under de senaste decennierna. Allt större del av verksamheten köps in eller outsourcas varför förädlingsvärdet i det egna företaget minskar. Samarbetsförmågan med våra leverantörer blir allt viktigare, kanske till och med en av de viktigaste framgångsfaktorerna.

Supplier Relationship Management – SRM, är en tredagars utbildning för dig som vill utveckla dina leverantörsrelationer. Kursen är en fördjupning/utveckling av det du lärde dig under Grundutbildning inköp eller Grundutbildning offentlig upphandling.

Från Supplier Relationship Management

 • Vad är Supplier Relationship Management?
 • Leverantörssegmentering, bl a Kraljics, Gelderman & van Weele, O’Brien
 • Mätningar och nyckeltal – Key Performance Indicators (KPI)
 • Förbättring och utveckling i leverantörsrelationen
 • Att som köpare leda och styra:
  Leverantören
  Kontraktet
  Relationen
 • Strategiska samarbetsrelationer - ett fåtal partners
 • Organisation och ledning av SRM-processen

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att du skall få en god och komplett insikt i leverantörssamarbete och en förståelse för hur det kan etableras och utvecklas. 

Målet är att du ska kunna identifiera vilken relation som behövs med respektive leverantör, baserat på vad den specifika leverantörsrelationen ska bidra med till företagets affärer samt att förändra och utveckla leverantörsrelationen i rätt riktning. 

Vem ska gå Supplier Relationship Management?

Utbildningen riktar sig till dig som är inköpare eller du som har en annan roll i samarbetet med leverantörer och där ni har behov av bättre utväxling av samarbetet med era leverantörer.

Kursen är på strategisk nivå. För att kunna ta till dig innehållet i utbildningen, bör du ha gått Silfs Grundutbildning inköp eller Category Management, alternativt ha några års erfarenhet av inköpsarbete och aktivt samarbete med leverantörer.

Supplier Relationship Management är en fristående kurs på 3 dagar som även ingår i Silfs certifieringsprogram i inköp CISilf®, och upphandling CUSilf®, för dig som ska bli certifierad inköpare eller upphandlare.

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt.

Du lär dig

 • Olika segmenterings- och klassificeringsmodeller
 • Värdefull kunskap i hur du hanterar leverantörsrelationer
 • Metoder och verktyg som hjälper dig i ditt leverantörssamarbete

Kommande starter

Datum: 24 september - 26 september
Kurslokal: Scandic Victoria Tower
Datum: 26 november - 28 november
Kurslokal: Scandic Victoria Tower
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Bokningsinformation
Kurslokaler

Supplier Relationship Management

Bok: Supplier Relationship Management – Att frigöra mervärden genom leverantörsbasen
Jonathan O'Brien är författare till boken Supplier Relationship Management – Att frigöra mervärden genom leverantörsbasen som Silf har varit med och översatt.
Boken används som kurslitteratur på kursen Supplier Relationship Management - SRM.

Boka fyra kurser inom kategoristyrning till paketpris