Supply Chain Logistics

Kursen Supply Chain Logistics ger dig praktiska verktyg för att utveckla en effektiv lagerverksamhet. Du lär dig moderna strategier inom supply chain med fokus på logistik och lagerstyrning.

Effektivisera er logistik och lagerverksamhet

Traditionell lagerstyrning behandlar lagerbeslut internt i ett företag, med bestämning av orderkvantiteter och säkerhetslager. I Supply Chain Logistics får du ett modernt synsätt på lagerstyrning och du behandlar frågor som om företaget ska ha lager, var i logistikkedjan de i så fall ska finnas, lagrets storlek och styrning.

Från Suppy Chain Logistics

  • Supply Chain Management - logistikens koppling till olika funktioner och processer i supply chain
  • Rollfördelning mellan olika aktörer i kedjan: VMI - Vendor Managed Inventory, samarbete och koordinering
  • Centraliserad och decentraliserad styrning
  • Från lagerstyrning till flödesstyrning och lagerlösa flöden 
  • Effektiviteten i supply chain: leveransservice, kostnader och kapitalbindning
  • Supply Chain Mapping: Analys av flöden och logistikstrukturer

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att få fördjupad kunskap och förståelse om hur logistiken i kedjan bör analyseras och hur man går från traditionell till mer modern, strategisk lagerstyrning med fokus på hela supply chain.

Målet är att du efter kursen har fått nya idéer och praktiska verktyg för att utveckla en effektiv logistik- och lagerverksamhet.

Vem ska gå Suppy Chain Logistics?

Du som arbetar med lager- eller logistikfrågor och vill fördjupa dig i den moderna flödesstyrningen.

För att kunna ta till dig innehållet i den här kursen, bör du ha gått Silfs Grundutbildning logistik & Supply Chain samt Logistikflöden och lager, alternativt ha erfarenhet från arbete inom lager- och materialhantering.

Supply Chain Logistics är en fristående kurs på 2 dagar och är anpassad till ELA:s (European Logistics Association) krav och standard på operativ och senior nivå (EJLog och ESLog), med kunskapsprov, för dig som ska bli certifierad logistiker.

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt.

Du lär dig

  • Olika grader av samarbete i kedjan
  • Analysera om det behövs lager och/eller om det ska vara lagerlös hantering
  • Var lager bör lokaliseras och med vilket sortiment
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Denna kurs genomförs online!

Silf flyttar sina kurser online - kursinfo
Fördelen med lärarledd distansutbildning är att du är med i ett interaktivt klassrum men sitter där du önskar, enkelt, bekvämt och säkert för dig i dessa tider.

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

För er som är 7 personer eller fler

Kursen genomförs även som en företagsintern utbildning, det vill säga att den hålls hos er på företaget.

Läs mer om Företagsintern utbildning eller kontakta oss direkt på 08-752 16 80 för frågor eller offert.

Bokningsinformation
Kurslokaler