Sustainable Value Chain

På kursen Sustainable Value Chain lär du dig hur du omvandlar miljökostnader till lönsamma investeringar. Du får de verktyg som behövs för att förstå och utveckla ansvarsfulla och ekonomiskt hållbara lösningar i värdekedjan, med fokus på inköps- och logistikaktiviteter.

Minska företagets miljöpåverkan och öka er konkurrenskraft

Inom inköp och logistik är hållbarhet och miljöfrågor viktiga för helheten. Exempelvis vid leverantörsval, i samband med transportupphandling, lagerhållning och val av distributionskanaler.

Genom en offensiv och väl genomtänkt strategi kan klimatarbetet bli en avgörande konkurrensfördel på marknaden. På kursen Sustainable Value Chain lär du dig hur du omvandlar miljökostnader till lönsamma investeringar. 

Du kommer att få ett antal verktyg som du kan använda i arbetet med utveckling av värdekedjan med fokus på inköp- och logistikaktiviteter.

Från Sustainable Value Chain

 • Begreppet Hållbarhet/CSR
 • Politiska ramverk med miljöfokus
 • Hållbar leverantörskedja och lönsamma affärer
 • Miljöpåverkan på transport- och lagerverksamhet
 • Krav och uppföljning
 • Långsiktig och lönsam leverantörsutveckling i hållbarhetsfrågor
 • Fallstudier
 • Nya Hållbarhetslagen 2016 – Hur påverkar lagen dig som inköpare/logistiker
 • Konsekvenser av klimatmötet i Paris
 • FNs 17 nya Hållbarhetsmål till 2030

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att ge dig de kunskaper, insikter och verktyg som behövs för att förstå och utveckla ansvarsfulla och ekonomiskt hållbara lösningar i värdekedjan, med fokus på inköps- och logistikaktiviteter.

Målet är att du efter kursen bland annat ska kunna bidra till det egna företagets utveckling som ansvarstagande företag med långsiktig lönsamhet i fokus.

Vem ska gå Sustainable Value Chain?

Du som arbetar med inköp och logistik och vill lära dig hur företagets inköp och logistik kan klimatanpassas så att kundernas, ledningens och samhällets krav uppfylls på ett affärsmässigt sätt.

För att du ska kunna ta till dig innehållet i den här utbildningen, krävs inga formella kunskaper. Det är bra om du har erfarenhet av inköp och/eller logistik sedan tidigare.

Sustainable Value Chain är en fristående kurs på 2 dagar och är anpassad till ELA:s (European Logistics Association) krav och standard.

Kursmaterial

Största delen av kursmaterialet tillhandahålls endast digitalt. I samband med din kallelse får du ett mail med inloggningsuppgifter till vår lärplattform där materialet finns tillgängligt.

Du lär dig

 • Får ökad förståelse för de stora perspektiven och hur de utmaningar vi står inför kan vändas till affärsmässiga möjligheter
 • Att jobba med långsiktig utveckling av olika delar av värdekedjan, med fokus på leverantörer av varor och tjänster
 • Ställa krav på och följa upp leverantörer i syfte att stärka den gemensamma konkurrenskraften
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Bokningsinformation
Kurslokaler