Transportlogistik

På kursen Transportlogistik får du fördjupad förståelse för transporters möjligheter och förutsättningar. Du lär dig genomföra transportanalyser och formulera dina krav på ett tydligt sätt vid köp av transporttjänster.

Säkerställ era transporter på bästa möjliga sätt

I takt med ökade godsvolymer höjs kraven på snabbhet, flexibilitet, precision och kontroll. För transportköpande företag blir transportfunktionen mer betydelsefull eftersom allt mer gods transporteras längre sträckor. Samtidigt blir det vanligare med outsourcing av transportverksamheten, vilket i sin tur ställer höga krav på upphandlingskompetens, tydliga kravspecifikationer och kvalitetsmätning.

Från Transportlogistik 

 • Transportekonomi/kalkylering
 • Distributionssystem
 • Upphandling av transporttjänster
 • Lager- och produktionsstyrning
 • Distributionslogistik - tyngdpunktsberäkning
 • Transporter inom EU/Infrastruktur
 • Val av transportmedel
 • Spårbarhet för gods
 • Totalkostnadsanalys

Syfte och utbildningsmål

Syftet är att vidga kunskaperna inom området transportlogistik som helhet och få fördjupad förståelse för transporters möjligheter och förutsättningar.

Målet är att du bland annat ska kunna genomföra transportanalyser och formulera dina krav på ett tydligt sätt vid köp av transporttjänster och tredjepartslösningar.

Vem ska gå Transportlogistik?

Kursen vänder sig främst till dig som arbetar med transporter, inköp, distribution och lager samt för dig som arbetar övergripande med logistikutveckling och/eller programutveckling inom området.

För att du ska kunna ta till dig innehållet i den här utbildningen bör du ha erfarenhet från arbete inom logistik, alternativt ha gått vår Grundutbildning logistik & Supply Chain.

Transportlogistik är en fristående kurs på 2 dagar och är anpassad till ELA:s (European Logistics Association) krav och standard på operativ nivå (EJLog), för dig som ska bli certifierad logistiker.

Du lär dig

 • Aktuell kunskap om distributionssystem
 • Hur olika transportsätt påverkar distribution och ledtider av produkter
 • Att beräkna totalkostnadsanalys

Kommande starter

Datum: 24 oktober - 25 oktober
Kurslokal: Silf Competence AB
Platser kvar: $Platser kvar$
Pris: $Pris$
Medlemspris: $MedlemsPris$

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Bokningsinformation
Kurslokaler