Kategoriledarlicens

Kategoristyrning är idag det mest framgångsrika konceptet inom inköp

Kategoristyrning är ett proaktivt och kraftfullt angreppssätt för strategiskt inköp där fokus ligger på att arbeta med organisationens utgifter dvs ”spend”.

När kategoristyrningen tillämpas rätt skapas betydande konkurrensfördelar med rätt utgifter och kostnader, ökat värde samt att det ger utrymme för innovation allt detta bidrar till ökad lönsamhet för företag och organisationer.

Silfs kategoriledarlicens

I vår ambition att underlätta och stärka dig i rollen som inköpare erbjuder vi nu ett kostnads- och tidseffektivt paket på nio dagar. Utbildningen ger dig både teori och praktiska exempel på hur du projektdriver och implementerar en framgångsrik kategoristrategi.

Kategoriledarlicensen (2+2+2+3 dagar) består av fyra kurser där Silf erbjuder ett paketpris på 52 050 SEK ex moms.

Category Management - kategoristyrning (2 dagar)
Spendanalys (2 dagar)
Pris- och kostnadsanalys - PPCA (2 dagar)
Supplier Relationship Management - SRM (3 dagar)

Efter avslutad utbildning med godkända kunskapsprov erhåller du Silfs kategoriledarlicens. Licensen uppfyller IFPSM:s (International Federation of Purchasing and Supply Management) internationella krav och är ett av stegen för att bli Certifierad Inköpare Silf, CISilf®

Boka kategoriledarlicensen

Välj ett startdatum på första kursen för att få ett rekommenderat kurspaket. Du kan själv klicka på respektive kurs och byta datum och ort till när du vill läsa kurserna i ditt paket.

Vi rekommenderar att du läser kurserna i turordning.

Pris: 52 050 SEK (exklusive moms)
Medlemspris: 51 500 SEK (exklusive moms)
Boka utbildningen

Certifieringar

Kontakt

Kontakta oss för kompetensrådgivning!

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!

Bokningsinformation
Kurslokaler