Årsplanering Silf event och webinar

Planerade aktiviteter 2022 med Silf

Här kan du se vad som händer inom Silf föreningen och boka in datum i din kalender.

Bokning gör du på respektive event-sida under Event


13 januari, 2022

Årsmöte - Silf Region Väst 

18:00-18:30 - teams

18 januari, 2022 - webinar region öst 

Mindre tid på jobbet - mer tid för jobbet

09:00-10:00

18 januari, 2022 

Årsmöte - Silf Region Öst

10:10-10:30

20 januari, 2022 - webinar region öst 

Få förståelse för AI inom inköp

09:00-10:00


10 februari, 2022 - webinar - region syd

Från MSP till inköpskonsult

Hur marknaden utvecklas framåt –
Totam presenterar ett startup kring workforce management (MSP, VMS m.m)

08:00-09:00

4 mars - online - Nätverksträff: Kvinnliga strategiska inköpare

Hur har covid-19-pandemin förändrat din syn på strategisk SCM?

09:00-10:00

10 mars, 2022 - webinar

PMI – Inköpschefsindex, genomgång varje kvartal!

08:00-09:00


15 mars, 2022 - webinar - region öst

Affärsmässig hållbarhet

09:00-10:00


24 mars, 2022 - webinar - region väst

Greener Steel

08:00-09:30

24 mars, 2022 - föreningen

Årsmöte - Silf föreningen

10:00-11:00

7 april, 2022 - Nätverk: Share - Listen - Learn

Nätverksträff om Managing transformation within Supply chain management

09:00-10:00


20 april, 2022 - webinar - region syd

Stone Age or Progressive Sourcing

Fokus på digitalisering av inköpsfunktionen och särskilt kategoristrategiarbetet

08:00-09:00

5 maj, 2022 - webinar

PMI – Inköpschefsindex, genomgång varje kvartal!

08:00-09:00

12 maj, 2022 i Umeå - Nätverksträff: Silf Region Norr

Ämne kommer senare

14:30-16:00 - start med lite mingel från 14:30.

17 maj, 2022 - webinar - region öst

Inflation ur ett inköpsperspektiv

09:00-10:00


2 juni, 2022 - webinar - region väst

Working with Sustainability in the Supply Chain

08:00-09:30

14 juni, 2022 - webinar - region syd

Datadrivet inköp och produkturval

08:00-10:00 

18 augusti, 2022 - webinar

PMI – Inköpschefsindex, genomgång varje kvartal!

08:00-09:00


24 augusti, 2022 - Föreningsmöte Silf - Teams

Extrainsatt föreningsmöte Sveriges Inköps- och Logistikförbund

09:30-10:00

1 september, 2022 - Nätverk: Share - Listen - Learn

Nätverksträff: Smart business model with suppliers collaborating

08:00-09:15


5 september, 2022 - webinar - region syd

Skapa varaktigt värde genom ett eAuction program

08:00-09:00

20 september, 2022 - webinar - region öst

Inköpsorganisationers förändringsresor

09:00-10:00


6 oktober, 2022 - webinar - region väst

AI Utveckling inom inköp och logistik

08:0-09:00
Läs mer och boka in dig här


19 oktober, 2022 - webinar - region syd

Ämne: Sjukhuslogistik

08:00-09:30
Läs mer och boka in dig här


3 november, 2022 - webinar

PMI – Inköpschefsindex, genomgång varje kvartal!

08:00-09:00
Läs mer och boka in dig här


15 november, 2022 - webinar/lokalt - region öst

Insourcing och/eller köp från närområden

09:00-10:00
Läs mer och boka in dig här

1 december, 2022 - Nätverk: Share - Listen - Learn

Nätverksträff: Ledarskap - vilka kompetenser ska framtida inköpare och logistker ha?

08:00-10:00
Läs mer och boka in dig här

14 december, 2022 - webinar - region syd

Studiebesök

08:00-09:30

Bokning gör du på respektive event-sida under Event


Anna Sjöblom,
Kanslichef föreningen Silf

Bli medlem i föreningen Silf

Bokning av medlemsaktiviteterna

Bokning blir möjlig på respektive event-sida efterhand de kommer på plats under Evenemang

Kontakt

Anna Sjöblom
Kanslichef föreningen

Telefon: 070-024 35 90
E-post: anna.sjoblom@silf.se