Årsplanering Silf event och webinar

Planerade aktiviteter 2022 med Silf

Här kan du se vad som händer inom Silf föreningen och boka in datum i din kalender.
På grund av den pågående pandemin genomförs alla event, möten, konferenser och nätverksträffar i digitalt format som webinars, onlinemöten och livesändningar på distans.

Bokning gör du på respektive event-sida under Event


13 januari, 2022

Årsmöte - Silf Region Väst 

18:00-18:30 - teams

18 januari, 2022 - webinar region öst 

Mindre tid på jobbet - mer tid för jobbet

09:00-10:00

18 januari, 2022 

Årsmöte - Silf Region Öst

10:10-10:30

20 januari, 2022 - webinar region öst 

Få förståelse för AI inom inköp

09:00-10:00
Läs mer och boka in dig här 

3 februari, 2022 - webinar - region väst

Ämne: SSAB Grönt stål, vilka krav kommer att ställas framåt?

08:00-09:00
Läs mer och boka in dig här


10 februari, 2022 - webinar - region syd

Från MSP till inköpskonsult

Hur marknaden utvecklas framåt –
Totam presenterar ett startup kring workforce management (MSP, VSM m.m)

08:00-09:00
Läs mer och boka in dig här


10 mars, 2022 - webinar

PMI – Inköpschefsindex, genomgång varje kvartal!

08:00-09:00
Läs mer och boka in dig här


15 mars, 2022 - webinar - region öst

Ämne: Kommer inom kort

09:00-10:00


24 mars, 2022 - föreningen

Årsmöte - Silf föreningen

10:00-11:00
Läs mer och boka in dig här

7 april, 2022 - Nätverk: Share - Listen - Learn

Nätverksträff: KPI - Vara eller inte vara

08:00-10:00


20 april, 2022 - webinar - region syd

Stone Age or Progressive Sourcing

Fokus på digitalisering av inköpsfunktionen och särskilt kategoristrategiarbetet

08:00-09:00
Läs mer och boka in dig här

5 maj, 2022 - webinar

PMI – Inköpschefsindex, genomgång varje kvartal!

08:00-09:00
Läs mer och boka in dig här

17 maj, 2022 - webinar - region öst

Ämne: Hur förändras och utvecklas framtida lösningar inom supply chain av ökat fokus på CSR och hållbarhet?

09:00-10:00


2 juni, 2022 - webinar - region väst

Ämne: Sustainibility - vilka är förväntningarna samt hur ska detta följas upp genom supply chain, hur utveckla en sustainible supply chain

08:00-09:00

15 juni, 2022 - webinar - region syd

Ämne: Datadrivet inköp och produkturval-
Hur väljer man ut rätt sortiment utifrån efterfrågan och marknadsmarginal

08:00-10:00 

11 augusti, 2022 - webinar

PMI – Inköpschefsindex, genomgång varje kvartal!

08:00-09:00


1 september, 2022 - Nätverk: Share - Listen - Learn

Nätverksträff: Risk Management

08:00-10:00


20 september, 2022 - webinar - region väst

Ämne: Lärdomar och utmaningar från olika inköpsorganisationers förändringsresor

09:00-10:00


6 oktober, 2022 - webinar - region väst

Ämne: MAERSK - AI Utveckling inom inköp och logistik (Hilda o Holger)

08:0-09:00


19 oktober, 2022 - webinar - region syd

Ämne: Sjukhuslogistik

08:00-09:30


3 november, 2022 - webinar

PMI – Inköpschefsindex, genomgång varje kvartal!

08:00-09:00


15 november, 2022 - webinar/lokalt - region öst

Ämne: Block-chain, AI, E-auktioner

09:00-10:00

1 december, 2022 - Nätverk: Share - Listen - Learn

Nätverksträff: Ledarskap - vilka kompetenser ska framtida inköpare och logistker ha?

08:00-10:00

14 december, 2022 - webinar - region syd

Studiebesök

08:00-09:30

Bokning gör du på respektive event-sida under Event


Anna Sjöblom,
Kanslichef föreningen Silf

Bli medlem i föreningen Silf

Bokning av medlemsaktiviteterna

Bokning blir möjlig på respektive event-sida efterhand de kommer på plats under Evenemang

Kontakt

Anna Sjöblom
Kanslichef föreningen

Telefon: 08-752 16 92
E-post: anna.sjoblom@silf.se