Årsplanering Silf Region Öst

Aktiviteter framåt


16 januari, 2018

Frukostmöte och årsmöte
Tema: Leverantörsuppföljning/hållbarhet 


Samtliga aktiviteter genomförs som frukostseminarier:

08:00-08:30 Frukostmacka, mingel
08:30-09:30 Föredrag

 

Bokning blir möjligt på respektive event-sida när mer utförligt material kommit på plats under Event


Anna Sjöblom,
Kanslichef föreningen Silf

Bli medlem i föreningen Silf

Bokning av medlemsaktiviteterna

Bokning blir möjligt på respektive event-sida när mer utförligt material kommit på plats under Event

Kontakt

Anna Sjöblom
Kanslichef föreningen

Telefon: 08-752 16 92
E-post: anna.sjoblom@silf.se