Årsplanering Silf Region Öst

Aktiviteter 2018


16 januari, 2018

Frukostmöte och årsmöte
Tema: Leverantörsuppföljning/hållbarhet 


16 februari, 2018 på Silfs kontor i Kista

Frukostmöte - nätverksträff - Kvinnliga strategiska inköpare 
Tema: Inköp i organisationer 


24 april, 2018 på Acando

Frukostseminarium
Tema: Hållbarhetsfrågor inom Supply Chain 

08:00-08:30 Frukostmacka, mingel
08:30-09:30 Föredrag


18 oktober, 2018 på Silf

Frukostmingel - nätverksträff
Tema: Top of your mind 

09:00-09:30 Frukostmacka, mingel
09:30-11:30 Diskussion kring önskade ämnen


18 december, 2018 på Silfs kontor i Kista

Frukostmöte - nätverksträff - Kvinnliga strategiska inköpare 
Tema: KPI

08:30-09:15 Frukostmacka, mingel
08:30-11:00 Workshop


Samtliga aktiviteter genomförs som frukostseminarier

 

Bokning blir möjligt på respektive event-sida när mer utförligt material kommit på plats under Evenemang


Anna Sjöblom,
Kanslichef föreningen Silf

Bli medlem i föreningen Silf

Bokning av medlemsaktiviteterna

Bokning blir möjligt på respektive event-sida när mer utförligt material kommit på plats under Evenemang

Event

21 nov
Supply Chain Outlook 2019 Stallgatan 6, Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm
21 nov
Supply Chain Outlook 2019 - English presentation Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm
Alla aktiviteter

Kontakt

Anna Sjöblom
Kanslichef föreningen

Telefon: 08-752 16 92
E-post: anna.sjoblom@silf.se