Årsplanering Silf Region Öst

Aktiviteter 2017

juni, 2017

Frukostmöte
Tema: Mutor och korruption, finns det?


26 september, 2017

Frukostmöte
Tema: Outsourcing/incourcing – Hur ser trenden ut på företagen, vilka nackdelar respektive fördelar finns det?


november, 2017

Frukostmöte
Tema: LOU


16 januari, 2018

Frukostmöte
Tema: Leverantörsuppföljning/hållbarhet - Årsmöte  


Samtliga aktiviteter genomförs som frukostseminarier:

08:00-08:30 Frukostmacka, mingel
08:30-09:30 Föredrag

 

Bokning blir möjligt på respektive event-sida när mer utförligt material kommit på plats under Event


Anna Sjöblom,
Kanslichef föreningen Silf

Bli medlem i föreningen Silf

Bokning av medlemsaktiviteterna

Bokning blir möjligt på respektive event-sida när mer utförligt material kommit på plats under Event

Kontakt

Anna Sjöblom
Kanslichef föreningen

Telefon: 08-752 16 92
E-post: anna.sjoblom@silf.se