PMI - inköpschefsindex industrisektorn

Månadens inköpschefsindex - december 2021

PMI sjönk till 62,1 i december:

- tillväxt men med lägre fart

  • PMI-total backade i december för tredje månaden i rad till 62,1 från nedreviderade 63,1 i november. Även om tillväxttakten i industrin har dämpats under de senaste månaderna är det alltjämt en robust och motståndskraftig industrikonjunktur som framträder trots utbudsstörningar och en ökad osäkerhet kring smittspridningen av omikron och dess effekter på konjunkturen, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

  • Nedgången i december kom främst från orderingången men även lager och leveranstider hade en dämpande effekt på PMI-total. Sysselsättningen ökade men även produktionen, om än marginellt. Noterbart i undersökningen är att lagerinköpen stiger i industrin, vilket kan tyda på uppbyggnad av säkerhetslager för att gardera sig mot leveransstörningar och brist på insatsvaror, säger Jörgen Kennemar.

  • Produktionsplanerna i tillverkningsindustrin andas alltjämt om optimism även om indexet backade i december till 73,7, vilket är i linje med genomsnittet för 2021.

  • Prisökningar från leverantörsledet är fortsatt utbrett även om index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk för andra månaden i rad till 87,9 i december. Något som tenderar att leda till fortsatt höga producentprisökningar de närmaste månaderna.

Läs hela PMI - december 2021 

Om Inköpschefsindex:

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen. Varje månad inhämtas konjunkturstatistik från inköpschefer som ingår i en svarspanel. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin publiceras den första bankdagen varje månad kl. 08:30 och Inköpschefsindex för tjänstesektorn publiceras den tredje bankdagen varje månad kl. 08:30Undersökningen gjordes mellan den 6–27 december.

Nästa publicering av Inköpschefsindex: tisdagen den 1 februari 2022.

För ytterligare information:
Jörgen Kennemar, Swedbank Public Affairs, tfn 08- 643 83 29, jorgen.kennemar@swedbank.se, Anna Sjöblom, Silf, tfn 073 – 518 70 11, anna.sjoblom@silf.se

 

PMI_Inköpschefsindex_Silf_Swedbank_370x180.jpg

Graf, månadens PMI

PMI industri december 2021 graf

orange-world-map_370x180.jpg

Intresserad av att delta i Inköpschefsindexpanelen?

Arbetar du som inköpschef och är intresserad av att delta i Silfs och Swedbanks Inköpschefsindexpanel? 

Välkommen att kontakta oss på medlem@silf.se eller fylla i formuläret så kontaktar vi dig. Meddela oss om du arbetar inom industri- eller tjänstesektorn.

Som tack för att du deltar i denna panel får du ett kostnadsfritt medlemskap i Silf (värde 1 800 SEK).