Professor i Umeå

Vid Handelshögskolan i Umeå finns nu professor Lars Silver på plats för att utveckla forskningsområdet Handel och Logistik.

Handelns utveckling i fokus för nye professorn Lars Silver vid Handelshögskolan i Umeå

Lars Silver med finansiärer

Bakre raden: Lars Hassel (rektor / Handelshögskolan Umeå), Erik Sandemo (Svensk Handel), Andreas Hedlund (kanslichef / Handelns Utvecklingsråd).

Främre raden: Carina Dahllöf (vd / Silf), Lars Silver (professor / Handelshögskolan Umeå), Kerstin Nilsson (projektledare / forskningområdet Handel och Logistik)

Vid Handelshögskolan i Umeå finns nu professor Lars Silver på plats för att utveckla forskningsområdet Handel och Logistik. Den nyinrättade professuren och forskningsprojekt inom handeln har finansierats av externa finansiärer med 5 mkr. Den största finansiären är Svensk Handel med 2 mkr där finansieringen kommer från medel som köpmännen i södra Västerbotten har byggt upp. Handelns utvecklingsråd (HUR) medverkar med 1,6 mkr för att bygga upp infrastruktur för Handelsforskning. Sveriges Inköps- och Logistikförbund (Silf) bidrar med 300 tkr årligen för att få igång forskning kring den för handeln så viktiga efterfrågestyrda logistiken.

Det är en mycket nöjd rektor Lars G. Hassel vid Handelshögskolan som välkomnar den nye professorn och uppbyggnaden av detta forskningsområde. Ett forskningsområde som blir allt viktigare för näringslivet i ett land med långa avstånd och stor internationell handel. Att vi kan stärka forskningen i logistik och handel ger oss bättre möjligheter att via samverkan bidra med mervärde för våra finansiärer och att ge våra studerande en ännu bättre utbildning.