SNI - Silf Supply Chain Negotiation Institute

Institut för vassare förhandling

För att befästa positionen som Sveriges ledande utbildningsföretag inom förhandling har Silf Competence bildat förhandlingsinstitutet Silf Supply Chain Negotiation Institute.

I och med att det är fler och fler som arbetar med försäljning och köp av varor och tjänster innebär det att ansvaret för att förhandla och sluta avtal innefattar fler personer i företag och organisationer.

Det mer spridda ansvaret i kombination med faktorer som globalisering och ökad konkurrens är de främsta orsakerna till att efterfrågan på förhandlingsutbildningar ökar. Med förhandlingsinstitutet befäster Silf positionen som Sveriges främsta kompetenscenter för affärsförhandling.

SNI - i förhandlingsforskningens framkant

Silf Supply Chain Negotiation Institute (SNI) är tänkt att fungera som en plattform mot omvärlden i allmänhet och forskarvärlden i synnerhet. Fokus riktas in på att skapa värde för Silfs medlemmar och kursdeltagare genom att känna av trender inom förhandlingsområdet. I det arbetet vill SNI förmedla aktuella ämnen och nya forskningsresultat. Genom artiklar och evenemang är målet att höja kunskapen om affärsförhandling i stort.

Ordförande för SNI är Dr. Erik Wetter, Assistant Professor vid Handelshögskolan i Stockholm. 


Anmäl ditt intresse att medverka i SNI

(Fält markerade med * är obligatoriska)
 

Effektivare konsultinköp

Under våren 2015 startades ett treårigt forskningsprojekt där Silf Supply Chain Negotiation Institute (SNI) tillsammans med Frida Pemer, Assistant Professor på Handelshögskolan i Stockholm, specifikt studerar hur kunskapsintensiva tjänster köps in i privat och offentlig sektor. Läs mer om Effektivare konsultinköp

Om framgångsrika förhandlare

  • undviker att beskriva sina förslag som ”generösa”, ”rimliga” eller ”rättvisa”. De har istället ett neutralt språkbruk och undviker värdeladdade ord.


  • är sparsamma med snabba motbud
  • är sparsamma med sina argument. De väljer ett fåtal tunga argument och håller fast vid dessa under hela processen.
  • kontrollerar att det som sagts eller överenskommits har förståtts av den andra parten och de sammanfattar ofta det som sagts eller överenskommits.
  • söker oavbrutet mer information från den andra parten för att öka sin förståelse och hitta kreativa lösningar.
  • är mer benägna att delge den andra parten information om vad han eller hon tänker och känner samt hur denne resonerar med sig själv.