Effektivare konsultinköp

Silf Supply Chain Negotiation Institute (SNI) samarbetar med Handelshögskolan i Stockholm

Forskningsprojekt om kunskapsintensiva tjänster

Varje år spenderas stora summor i privata och offentliga organisationer på kunskapsintensiva tjänster som olika typer av konsulter, juridiska tjänster, samt kommunikationstjänster. Trots det uppfattas kunskapsintensiva tjänster fortfarande som komplicerade och riskfyllda att köpa in.

UnFrida Pemerder våren 2015 startades ett treårigt forskningsprojekt där Silf Supply Chain Negotiation Institute (SNI) tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm och Frida Pemer, Assistant Professor, studerar hur kunskapsintensiva tjänster köps in i privat och offentlig sektor. Särskild vikt läggs vid behovsformuleringen, det vill säga hur behovet av kunskapsintensiva tjänster uppstår i organisationer och översätts till en specifikation, eftersom den till stor del styr hur de efterföljande stegen i inköpsprocessen utformas.

Läs artikel publicerad i Silf Supply Chain Outlook 1/2015.

Om du är intresserad av att veta mer om detta samarbete mellan Silf och Handelshögskolan, vänligen kontakta Andreas Takacs, Affärsområdeschef Silf, andreas.takacs@silf.se

Nätverksgrupp inom Silf/SNI startas

Som en central del i projektet kommer en nätverksgrupp inom Silf/SNI att startas. En central tanke med gruppen är att skapa en plattform för gränsöverskridande kunskapssutbyte och nätverkande. Till gruppen inbjuds max 10 deltagare i högre positioner från olika branscher och sektorer.

Nätverksgruppen möts två gånger per år under ledning av Frida Pemer vid Handelshögskolan i Stockholm för att diskutera aktuella och konkreta frågeställningar som anknyter till forskningsprojektets övergripande tema.