Supply Chain Outlook

Supply Chain Outlook är årets mötesplats för inköpare och logistiker. En eller flera dagar med föreläsningar och inspiration för dig inom inköp, logistik och supply chain. 2020 års Supply Chain Outlook livesändes under två dagar från Silf i Stockholm.

SCO pausar 2021 & 2022


Supply Chain Outlook 2020 Light:
"Coronapandemin snabbspolar oss in i framtiden"

De utmaningar vi alla fått erfara i och med pandemin har förändrat mångas verksamheter. Det man inte trodde var möjligt att åstadkomma har plötsligt blivit en realitet. För att visa på vad som är möjligt bjöd vi in ett antal spännande företag och organisationer som snabbt förändrat sin Supply Chain med både inköp och logistik där man både räddat liv och inte minst den egna verksamheten.

Talarna var några av de främsta när det kommer till att förebygga risk och snabbt förändra nuläget:

Omvärld och ekonomi för inköpare och logistiker

Olof Manner SCO 2019 Silf     

Olof Manner

Senior rådgivare, Swedbank. Medlem i Dagens Industris skuggdirektion.

Olof Manner gav oss insikter i omvärldens ekonomi och hur vi i Sverige påverkas, inte minst inom inköp och logistik. Olof framhöll vikten av Sveriges inköpare och logistiker som en viktig länk till att dagens produktion och konsumtion fortfarande fungerar då det är här takten bestäms.

Vi fick med spaningstips att hålla ett getöga på följande påverkansfaktorer för ekonomin: 

  • Kina och om pandemin går in i en ny våg med stor mängd sjuka som hämmar både produktion och transporter
  • USA och valets utveckling
  • Vad inköpscheferna svarar på kommande PMI-undersökningar
  • Brexits utveckling

Olof avslutade med något positivt i allt detta och det är att vid nästa pandemi kommer vi vara mer förberedda.

Den stressade organisationen - Varför smarta företag gör korkade saker

Silf SCO2020 - Marie Simonsson     

Marie Simonsson

Master of science i ledarskap och beteendevetenskap

Du har makten att bryta stressens kedjereaktion på din arbetsplats! 

Marie Simonsson tog vid och talade om den stressade organisation och varför vi gör korkade saker när vi inte hinner tänka klart. Arbetar du i en stressad organisation? Givetvis gör du det då det inte finns någon annan typ av organisation! Stress och oro är både naturligt och nödvändigt, utan det skulle vi inte överleva. Men när den kollektiva stressen i en organisation bemötts på fel sätt kan den växa i en kedja av reaktioner, omöjliga att kontrollera. Det resulterar i korkade beslut. Det var den negativa nyheten. Det positiva är att en enda person kan sätta stopp för stressens negativa kedjereaktion- och den personen kan vara DU!

Coronavirus highlights challenges in supply chain management

Per Ädelroth o Ulrika Magnusson SCO 2020 Silf     

Per Ädelroth 

VP Operations & Chief SC Officer, Axis Communication AB

Ulrika Magnusson

Global SC Director, Axis Communications AB

Per Ädelroth och Ulrika Magnusson från Axis myntade begreppet ”Just in Case” och hur det hjälpt dem att designa riskscenarier när det inte finns delar att få tag på till den egna produktionen. En ny komponentbriststrategi togs fram efter tidigare års komponentbrister som kom väl till pass i dagens tider av pandemi.

Med hjälp av Augemented reality och fokus på visibilitet genom hela kedjan och ökad kommunikation mellan alla inblandade lyckades man med den framtagna komponentstrategin.

Då det inte gått att resa sedan mars i år har detta bidragit till att man accelererat nya sätt att arbeta. Ett exempel är en rekordsnabb introduktion av Remote assist for production. Med augmented reality genom användandet av Mircosofts Hololens för att kommunicera med, felsöka tillsammans med och utbilda alla tillverkningspartners. Istället för att resa till alla partners vid produktionsstart har man kunnat leda och supportera arbetet från Lund. Ett arbetssätt man planerat sedan en tid tillbaka men som snabbspolats fram på grund av pandemin. En stor utmaning men tack vare en snabb omställning har man lyckats starta produktion för alla planerade produkter.

Hur definiera den digitala framtiden i tider av pandemi för Electrolux Supply Chain

Silf SCO2020 - Johan Martinsson Electrolux     

Johan Martinsson

Digital Operations Global IT, Electrolux

Johan Martinsson berättade om utmaningen att skapa sömlösa flöden med hjälp av en digital kontrolltornslösningen där AI och maskininlärning spelar stor roll för att bl.a förutspå och hantera flygens och båtarnas ankomst. Att proaktivt bevaka hamnars och flygplatsers kapacitet och sårbarhet för både väder, våghöjd och inställda avgångar har varit en stor faktor i kampen om att få hem varor att sälja. Visibilitet och tillgång är ledorden för att proaktivt bevaka och i tid ställa om flöden till nya leverantörsmöjligheter. 

Detta har resulterat i en ökad servicegrad mot kund samtidigt som man minskat lagervolymen. 

Den viktigaste lärdomen i tider av pandemi enligt Johan är att vara lyhörd och snabbt reagera på vad som är på väg att hända för att informera den egna organisationen. Allt i ambitionen att sprida informationen och skapa ett medvetande om situationen vilket har visat sig ge en bra effekt.

Fokus på värdekedjan räddade liv

Nina Wenell Getinge Silf SCO2020     

Nina Wenell

Manager SCM, Getinge Critical Care

Nina Wenell talade om Getinges framgångsfaktorer att gå från en produktionstakt på 200 ventilatorer till 1200 per vecka på mindre än 5 månader, allt i ambitionen att rädda liv. Med på scen från Ninas nätverk var även Kjell Rundqvist från Sonat som varit behjälplig under tiden.

Pandemin skapade en extrem situation, man har tidigare varit utsatta för kriser som fågelinfluensa, svininfluensa, komponentbrister på världsmarknaden, men ingen kunde någonsin föreställa sig det som nu skedde. Med kapacitetsbrister på flyg som inte gick så ofta och en undermålig spårning för att veta var delar befann sig i kedjan. Under tidigare kriser visste man oftast vad som behövde göras och kunde snabbt agera men för pandemin krävdes en annan typ av organisering, ett projekt som gick tvärs genom linjen. Nya strukturer, nya roller, nya personer och helt nya angreppssätt gav en turbulent och rörig situation angreppssätt. 

Målet var tydligt för alla, att öka från 200 till 1100 ventilatorer per vecka för att rädda liv! När uppgiften väl togs ann med en ny organiseringen, gav det fantastisk effekt och inom 5 månader låg man på en veckotakt om 1200 ventilatorer. Med hjälp av tydliga mål, nyttja nätverken där Getinge tog hjälp av Scania för att fylla skift, Sonat för kontrolltornslösningar och Business Sweden samt ambassader för att snabba på processer. En ändringsakut startades, material och volymer simulerades för att göra rätt hela vägen. Resultatet kan vi nog alla förstå då volymökningen räddade åtskilliga liv.

Den omvälvande tiden som vinnare av "Årets Supply Chain Professional"

Mia Lewis Bonava Silf SCO2020     

Mia Lewis

Chief Procurement Officer (CPO), Bonava samt Vinnare av Årets Supply Chain Professional 2019

Dagarna avslutades med förra årets pristagare av "Årets Supply Chain Professional", Mia Lewis från Bonava, som berättade om året som gått med alla utmaningar man ställts inför. Man tog sig snabbt ann situationen redan i februari för att ställa om och öka informationen för att hantera kommande riskerna för alla delar inblandade i processen. Redan i juli hade man ställt om Bonavas hela försörjningskedja till ”det nya normala” för att fortsatt kunna verka på marknaden. En bonus för att hjälpa till i den pågående pandemin var då man upptäckte att man kunde hjälpa till att rädda liv och underlätta bristen i vården genom att modifiera byggbranschens munskydd så att kvalitén höll som virusskydd och producerade munskydd till vårdanställda

Tack!

Stort tack alla som deltog dessa dagar och inte minst alla ni som delade med er av erfarenheter, som ni alla vet så hade inte dessa fantastiska prestationer kunnat genomföras om man inte hade rätt kompetens inom inköp, logistik och supply chain. Detta inte minst för att våga stå för och pröva nya möjliga vägar. 

Kunskap är nyckeln och den får du som alltid via Silf. 

Stort TACK till alla som förgyllde SCO 2019!

Under handfast ledning av dagens moderatorer Elin Nilsson, dr och forskare på Umeå universitet samt Niklas Källner, journalist och författare, känd från "Skavlan" och "Arvinge okänd", rullade programmet igång med temat Risk and Resilience in Supply Chain den 21 november.

Det var inspirerande att se allas engagemang under dagen och inte minst Prof. Arjan van Weele som utmanade deltagarna med sina insikter om framtidens inköp och supply chain. Olof Manner från Swedbank uppmanade alla att konsumera mera, som enda väg för Sverige att ta sig ur det vikande marknadsläget.

Alex Beard tog oss med på en resa in i morgondagens lärande då han under en längre tid rest runt i världen för att spana in nya tekniker och metoder för effektivt lärande. "Det är inte vad tekniken gör för oss, utan hur vi använder oss av tekniken, som är det viktiga". Vi fick från andra stifta bekantskapen med förkortningar som IBG och RTFM.

Dagen avslutades med ytterligare en resa och då till Kina med Jacob Lovén och den Digitala Draken med insikter i hur de stora handelsplattformarna som Alibaba styr konsumtionen med järnhand. Martin Nielsen från Peab och Kristina Fransson från Orkla delade med sig av synen på risk i respektive verksamhet.

Än en gång: Stort tack till allas engagemang på Silfs årliga mötesplats! Det är ingen liten utmaning att samla alla som arbetar med både inköp och logistik, oavsett offentlig eller privat marknad, under ett och samma tak, men nödvändigt då det varje gång visar sig att vi sitter med samma frågeställningar och utmaningar. Det verkar som vi har lyckats ännu en gång, då superlativen haglar över både mixen av lärande och föreläsarnas framträdanden. Stort tack för det!

Carina Dahllöf, Silf Competence

Kontakt

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär!