Vinnare av Årets Supply Chain Professional

Den 23 november presenterades vinnaren av Årets Supply Chain Professional 2017 på Grand Hôtel, Stockholm

Wolfgang Laures - PerstorpGrattis Wolfgang Laures!

 

Wolfgang Laures är EVP Supply Chain på Perstorp 

Juryns motivering:
Årets Supply Chain Professional 2017 har på ett övertygande sätt genomfört förändringar som visar på stort personligt engagemang, god insikt i modernt Supply Chain-arbete samt hög grad av nytänkande där digitala verktyg varit en röd tråd genom alla initiativ.

Förändringarna har drivits med ett stort fokus som resulterat i att Supply Chain-organisationen lyfts till en strategisk prioritet på kort tid. Årets Supply Chain Professional visar att ständiga förbättringar år efter år framgångsrikt har bidragit till bolagets konkurrensförmåga genom sänkta kostnader, bättre leveransförmåga och högre kundnöjdhet.”


Vinnarkriterier:
Årets Supply Chain Professional är en person som med hjälp av betydande engagemang, initiativförmåga och kunnande – samt genom delaktighet i att driva den strategiska agendan – har åstadkommit framstående och mätbara resultat av sitt förändringsarbete inom områden så som ökad servicenivå, effektivare processer eller förbättrat hållbarhetsarbete.


The jury's motivation:

The Supply Chain Professional of the year 2017 has in a convincing manner driven changes which demonstrate great personal commitment, strong insight into modern supply chain work and a high degree of innovative thinking, where digital tools have been a prominent theme throughout all initiatives.

The changes have been driven with a great focus which has resulted in the supply chain organization being established as a strategic priority within the company. The Supply Chain Professional of the year clearly demonstrates that continuous improvements year after year successfully have contributed to the company’s ability to compete through decreased costs, enhanced delivery capabilities and higher customer satisfaction.”


Winning criteria:
The Supply Chain Professional of the year is a person who has achieved outstanding and measurable results of its transformation in areas such as increased service levels, more efficient processes and improved sustainability - with significant commitment, initiative and knowledge and through participation in driving the strategic agenda.

Vinnare_rak_944x630_300.jpg

Årets Supply Chain Professional

Bild på priset Årets Supply Chain Professional I ett samarbete mellan Silf och Accenture, delas priset Årets Supply Chain Professional ut i samband med Silfs årliga Supply Chain Outlook. Priset tilldelas en person som under de senaste åren gjort goda insatser inom supply chain. Läs mer om Årets Supply Chain Professional