Tidigare vinnare Sveriges Bästa Förhandlare

Erik Thunström Vinnare av SBF 2015Sveriges Bästa Förhandlare 2015

Erik Thunström, Upphandlare, Sundsvalls kommun

Juryns motivering:
"Med en outtröttlig förmåga och energi har Erik i samverkan med marknaden drivit utvecklingen i prioriterade områden för offentliga organisationer inbegripande både miljö, sociala hänsyn och ekonomi. Tack vare goda förberedelser och strategiskt tänkande med förmågan att se helheten ställer Erik rätt krav i varje upphandling och når därigenom goda förhandlingsresultat, inte minst genom att hitta utvecklingsmöjligheter som på sikt är gynnande för båda parter. Med förmågan att arbeta med förhandling som ett verktyg för att ständigt flytta fram positionerna och målmedvetet arbeta med att höja den egna ambitionen och resultat av upphandlingen skapar Erik en ständigt högre samhällsnytta. Erik lägger stor vikt vid att återföra konstruktiv kritik där han visar på stor förståelse för den andra parten, långsiktighet och viljan till samarbete och lärande hos båda parter."


Christel Prinsén Vinnare av SBF 2014Sveriges Bästa Förhandlare 2014

Christel Prinsén, IT Sourcing Manager, SKF

Juryns motivering:
"Tack vare goda förberedelser och genom ett skickligt och långsiktigt förhandlingssätt har vinnaren uppnått utmärkta resultat för företaget. Vinnaren hittar alltid möjligheter i varje förhandlingssituation med inställningen att allt är möjligt. Dennes framgångsfaktorer är bl a att alltid vara öppen för nya och kreativa lösningar samt att alltid komma till avslut.

Vinnaren har även bidragit till fantastiska resultat utan avkall på kvalitet, med avtal som utan problem är lätta att implementera och fungerar i hela det operativa flödet. Personen hanterar alla förhandlingar med samma intensitet och strävar alltid efter utveckling och ständiga förbättringar genom lessons learned oavsett avtalens storlek. Vinnaren är en stark förebild inom företaget både som mentor och utbildningsledare."

Magnus LeinerSveriges Bästa Förhandlare 2013

Magnus Leiner, Purchasing Director, Volvo Car Corporation

Juryns motivering:
"Genom ett gott affärsklimat skapar Magnus Leiner förhandlingssituationer där fokus ligger på det överenskomna, vilket ger en trygghet för båda parter. Med goda förberedelser, tydligt affärsfokus och respekt för alla parter i en affär når Magnus alltid bra och hållbara lösningar för alla parter.

Magnus hanterar förhandlingar inom flera olika områden och har på ett nytänkande sätt hanterat komplexa förhandlingssituationer. Magnus har på ett föredömligt sätt utvecklats i sin profession från operativ funktion till ledare och tydlig förebild inom företaget
."

Martin Kettunen

Sveriges Bästa Förhandlare 2012

Martin Kettunen, Chef Inköp projekt/samhällsomvandlingen, LKAB

Juryns motivering: Tack vare goda förberedelser och genom ett mycket skickligt och långsiktigt förhandlingssätt har Martin uppnått betydande kostnadssänkningar för företaget. Han hittar alltid lösningar i svåra situationer, alltid med långsiktighet och win-win i fokus.

Han hanterar förhandlingar inom breda och komplexa områden där hans innovativa tänk i samband med att införa ny huvudnivå i gruvan fått stor betydelse för resultaten i förhandlingarna. Samtidigt hanterar Martin för företaget mindre förhandlingar med fastighetsägare och privatpersoner i samband med flytt av staden.

För att på ett innovativt sätt ha hanterat förhandlingsprocesser som är avgörande inte bara för det egna företagets överlevnad, utan också för det kringliggande (ovanpåliggande) samhällets framtid, och därigenom belyst vikten av förhandlingsämnet i allmänhet och god förhandlingsteknik i synnerhet."

Kenth BrodénSveriges Bästa Förhandlare 2011

Kenth Brodén, LBU Supply Manager på ABB Process Automation

Juryns motivering: Vinnaren har genom sitt långsiktiga förhandlingsarbete både i Sverige och globalt bidragit till att företaget fått ökad vinst trots sjunkande marknadspriser. Vinnaren har i detta arbete dessutom vunnit den andra partens respekt och beundran för sitt professionella förhållningssätt."
Priset Livets öraFörutom 10 000 kr och äran tilldelas vinnaren även bronsstatyetten Livets öra, formgiven av bröderna Kalsing.