Trendrapport

Vår årliga trendrapport presenterar och beskriver aktuella trender samt analyserar vad de här trenderna innebär för svenska inköps- och logistikansvariga.

Globala trender

Trendrapporten presenterar och beskriver aktuella globala trender och tar pulsen på hur viktiga dessa trender är för inköps- och logistikansvariga i Sverige. Rapporten sammanfattar de tio viktigaste utmaningarna och visar hur ansvariga bedömer den egna funktionens kompetens inom dessa områden idag. Rapporten innehåller aktuell forskning, analys och framgångsexempel.

 

Trendrapport 2018

10 aktuella trender inom inköp och supply chain management för privat och offentlig sektor.


Framsida Trendrapport2018

Läs den som pdf här.

Innehåll:

Inledning
De tio högst prioriterade trenderna 2018

  1. Använda etiska standards och Code of Conduct gentemot våra leverantörer
  2. Användning av tydliga mål och KPI:er
  3. Att arbeta i tvärfunktionella team (med IT, marknad, olika affärsgrupper etc.)
  4. Utforma inköps- och logistikarbetet för att maximera den externa kundnyttan
  5. Att säkerställa att våra leverantörer efterlever vår uppförandekod (Code of Conduct)
  6. Öka användandet av elektroniska inköpssystem (avrop/beställarsystem) 
  7. Skifta fokus från ”prispress/rabatter” till samarbete och utveckling
  8. Customer value (internt kundfokus)
  9. Att attrahera och utveckla rätt kompetenser
  10. Kategoristyrning

De tio högst prioriterade trenderna för olika organisationer
Fakta om undersökningen & länktips

Trenderna är kommenterade och analyserade av:

Lars Silver, professor i Logistik vid Umeå universitet
Katarina Arbin, Universitetslektor Handelshögskolan vid Örebro Universitet och Partner Forever Sustainable

Expertrapporter

Expertrapporterna ger dig en orientering och fördjupad kunskap om några av de viktigaste frågorna just nu. Den första rapporten handlar om elektroniska inköpssystem, dess leverantörer och vägledning kring vad som krävs för att lyckas med sitt införande. Läs mer om Expertrapporter

Tidigare Trendrapporter

Tidigare Trendrapporter - 10 aktuella trender inom inköp och supply chain management för privat och offentlig sektor. Läs eller ladda ner här. Läs mer om Tidigare Trendrapporter