Silf SelfAssessment, EJLog och ESLog

Hitta din kompetensnivå som logistiker med Silf SelfAssessment!

Silf SelfAssessment är ett verktyg där du självskattar och får en indikation om din kunskapsnivå inom Supply Chain inför en ELA-certifiering. Frågorna i SelfAssessment har valts ut för att i så stor omfattning som möjligt täcka respektive kompetensområde och överensstämma med den standard som European Logistics Association - ELA - tagit fram för de olika nivåerna. Självskattningen tar ca 30-45 minuter och du bedömer din kompetens med hjälp av en åtta gradig skala. Läs mer om Silf SelfAssessment.

Steg för steg

Steg 1:    Bedöm vilken nivå du vill skatta dig
Steg 2:    Fyll i formuläret nedan. Välj nivå för skattningen
Steg 3:    Du får tillgång till Silf SelfAssessment av Silfs kompetensrådgivare
Steg 4:    Du gör Silf SelfAssessment som tar ca 30-45 minuter
Steg 5:    Inom 10 dagar blir du kontaktad av Silf för genomgång av resultat

Anmälningsformulär

 
 
 
 
Silf SelfAssessment, EJLog, Operativ nivå:
Silf SelfAssessment, ESLog, Senior nivå:
  (Fält markerade med * är obligatoriska)
 

Kontakt certifiering

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär