Silf SelfAssessment

Skillnad mellan EJLog och ESLog

I Silf SelfAssessment besvarar du ett antal frågor och ser hur väl dina svar motsvarar kraven för operativ- respektive för seniornivå. Genom att besvara någon av dessa kan du se om du behöver komplettera med någon eller några utbildningar för att kunna certifiera dig eller om du direkt ska välja certifieringen på den högre nivån.


Två varianter och nivåer av Silf SelfAssessment

EJLog - Operativ nivå

Vänder sig till ledare i en operativ roll och första linjens chefer. Du bör ha minst gymnasiekompetens eller motsvarande samt 3-5 års arbetslivserfarenhet inom området.

Obligatoriska och valbara kompetenser
För att certifiera dig på operativ nivå - EJLog - är Basic Supply Chain Concepts och Core Management Skills obligatoriska kompetenser. Dessutom ingår två av fem kompetenser av Warehouse Management, Inventory Management, Sourcing & Procurement, Production Planning, Transport Management.

ESLog - Senior nivå

Vänder sig till specialister, chefer och konsulter med komplexa uppgifter, exempelvis planering, koordinering och ledning av kompletta logistikkedjor eller delar av en logistikkedja. Du bör ha högskoleutbildning eller motsvarande samt 3-5 års arbetslivserfarenhet inom området.

Obligatoriska och valbara kompetenser
För att certifiera dig på senior nivå - ESLog - är Basic Supply Chain Concepts, Core Management Skills, Supply Chain Flow & Network Management obligatoriska kompetenser. Dessutom ingår tre av fem kompetenser av Warehouse Management, Inventory Management, Sourcing & Procurement, Production Planning och Transport Management.

Kompetensskala och begreppsdefinitioner

Den åttagradiga skalan i Silf SelfAssessment och självskattningen är anpassad till European Qualifications Framework (EQF), som ingår i EU:s referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. 

 

Se Silfs begreppsdefinitioner och kompetensskala

Kontakt certifiering

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär

Silf SelfAssessment, EJLog och ESLog

Silf SelfAssessment Hitta din kompetensnivå som logistiker med Silf SelfAssessment. Gör din anmälan här! Läs mer om Silf SelfAssessment, EJLog och ESLog