Anmälan till EJLog certifiering

Välj ort för tentamen:
 
Välj datum för 2016:
 
Obligatoriska moduler, välj en eller båda:
Modul/moduler du önskar tenta:
 
Valbara moduler, välj en eller två:
Modul/moduler du önskar tenta:
 
 
Medlem i Silf:
( Info i nytt fönster )
(Fält markerade med * är obligatoriska)
 
 

Kontakt certifiering

Telefon: 08-752 16 80
E-post: silfonline@silf.se

Vill du att vi kontaktar dig?
Fyll i detta formulär

Certifierad Logistiker, EJLog

Certifierad Logistiker ESLog och EJLog trappan med kurser på Silf EJLog, European Logistician at the Junior Management Level – Operativ nivå - vänder sig till dig som är eller ska bli första linjens chefer och operativa ledare. Läs mer om Certifierad Logistiker, EJLog