Inköpslicensen som delkurser

Silfs inköpslicens

Efter att du avslutat de fyra delkurserna i Grundutbildning inköp - Inköpslicensen med godkända kunskapsprov erhåller du Silfs Inköpslicens

Delkurser

Grundutbildning inköp - Inköpslicensen (2+2+2+2 dagar) består av fyra delkurser: 
Köpkortet - Inköp och försörjning (2 dagar)
Logistikkortet - Lönsam logistik (2 dagar)
Inköpsekonomi (2 dagar) 
Förhandlingsteknik (2 dagar)

Licensen uppfyller IFPSM:s (International Federation of Purchasing and Supply Management) internationella krav och är ditt första steg till att bli Certifierad Inköpare Silf, CISilf®.
 

Paketpris för Inköpslicensen är 43 200 SEK ex moms.