Inköpslicensen som delkurser

Silfs inköpslicens

Efter att du avslutat och fått godkänt kunskapsprov på den första kursen Grundutbildning inköp - Inköpslicensen i certifieringsprogrammet CISilf® - erhåller du Silfs Inköpslicens. Licensen uppfyller IFPSM:s (International Federation of Purchasing and Supply Management) internationella krav.

Delkurser

Grundutbildning inköp - Inköpslicensen (4+4 dagar) kan även läsas som uppdelade delkurser: 
Köpkortet - Inköp och försörjning (2 dagar)
Inköpsekonomi (2 dagar)
Logistikkortet - Lönsam logistik (2 dagar)
Förhandlingsteknik (2 dagar)

Dessa kurser genomförs som delar i Grundutbildning inköp eller Grundutbildnging logistik & Supply Chain. Du kan välja att läsa kurserna var för sig eller hela Grundutbildning inköp, där alla kurserna ingår.